28 kwietnia 2016

Wydawnictwa Sekcji Duchowości Teologów Polskich

Views: 900

Seria „Duchowość w Polsce”

tom 1  Ks. Marek Chmielewski, ks. Walerian Słomka, Polscy teologowie duchowości, Lublin 1993, ss. 242 

nakład wyczerpany

tom 2 Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka, red. M. Chmielewski, Lublin 1995, ss. 276; ISBN 83-85684-53-0 

nakład wyczerpany

tom 3 Oblicza doskonałości chrześcijańskiej, red. M. Chmielewski, Lublin 1996, ss. 219; ISBN 83-85684-78-6

wyprzedaż – cena – 2 zł

tom 4 Z Chrystusem w świecie. Instytuty świeckie w 50-lecie „Provida Mater Ecclesia”. Wypowiedzi Kościoła. Materiały z sympozjum, red. M. Chmielewski, W. Słomka, K. Stawecka, Lublin 1997, ss. 267, 1 nlb.; ISBN 83-87405-03-5

nakład wyczerpany

tom 5 Człowiek wielkiej mądrości i świętości. Błogosławiony Honorat Koźmiński kapucyn. Materiały z obchodów dziesiątej rocznicy beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego w Lublinie i w Nowym Mieście n. Pilicą, red. G. Bartoszewski, H. I. Szumił, M. Chmielewski, Lublin 1999, ss. 272; ISBN 83-87989-02-9

wyprzedaż – cena – 2 zł

tom 6 Duchowość na progu trzeciego tysiąclecia, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, ss. 239; ISBN 83-87405-98-1

nakład wyczerpany

tom 7 Ojcostwo duchowe — teoria i praktyka, red. M. Chmielewski, Lublin 2001, ss. 318; ISBN 83-7270-094-X

nakład wyczerpany

tom 8 Teologowie duchowości w Polsce 2003, opr. M. Chmielewski, Lublin 2003, ss. 409; ISBN 83-7270-177-6

nakład wyczerpany

tom 9 Z Chrystusem w świecie. Wypowiedzi Kościoła na temat instytutów świeckich, opr. M. Chmielewski, Lublin 2003, ss. 285; ISBN 83-7270-179-2

nakład wyczerpany

tom 10 „Nova et vetera” polskiej duchowości, red. M. Chmielewski, Lublin 2004, ss. 269; ISBN 83-7270-259-4

nakład wyczerpany

tom 11 Duchowość w Polsce, red. M. Chmielewski, Lublin 2009, ss. 306; ISBN 978-83-930004-0-1, ISBN 978-83-7270-762-6

cena – 10 zł

Inne publikacje

1. Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka, M. Chmielewski, J. Misiurek, A. J. Nowak, Lublin 1993, ss. 414; ISBN 83-228-0302-8

nakład wyczerpany

2. Świeccy w Akcji, red. W. Słomka, Lublin 1996, ss. 176; ISBN 83-856-8489-1

nakład wyczerpany

 
3. „W sercu Kościoła będę Miłością”. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum z okazji setnej rocznicy śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Doktora Kościoła, red. W. Słomka, M. Chmielewski, Ł. Kasperek, Kraków 1998, ss. 156, 4 nlb.; ISBN 83-8752-712-2

nakład wyczerpany

4. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II, opr. M. Chmielewski, Ząbki 2000, ss. 327; ISBN 83-7031-242-X

Wydawnictwo “Apostolicum”

5. Ksiądz Rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin. Materiały z sympozjum KUL 5 grudnia 2000 r., red. M. Chmielewski, Lublin 2001, ss. 182+4 nlb; ISBN 83-228-0884-4

Wydawnictwo Naukowe KUL

6.    Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, ss. 988; ISBN 83-7221-333-X

nakład wyczerpany

Książki można zamawiać, pisząc na adres Stowarzyszenia: pstd@duchowoscwpolsce.pl

Należność + opłata za przesyłkę pocztową (7 zł) należy uiścić po otrzymaniu przesyłki dokonując przelewu na konto: 
03 1020 5242 0000 2102 0457 3814

 
Aktualizacja strony: 13 XII 2020 r.