28 kwietnia 2016

Wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości

Views: 856

 „Biblioteka Teologii Duchowości”

tom 1: Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła świętego. Zbiór dokumentów, zebrał i opracował ks. Marek Chmielewski, Lublin 2011, ss. 508; ISBN 978-83-930004-1-8

  Pierwszy tom „Biblioteki Teologii Duchowości” jest zbiorem ogólnie dostępnych, choć rozrzuconych w czasie i przestrzeni, 123 dokumentów i wypowiedzi Kościoła na temat osób świeckich konsekrowanych. Tę formę życia w Kościele, zwaną instytutami świeckimi, ustanowił Pius XII konstytucją apostolską Provida Mater Ecclesia z 2 II 1947 roku. Książka może być pomocna w formacji duchowej świeckich konsekrowanych, a także w lepszym poznaniu instytutów świeckich, o których papież Paweł VI mówił, że są „doświadczalnym laboratorium Kościoła”.

cena – 25 zł


tom 2: Ks. Jerzy Misiurek, Modlitwa. Medytacja. Kontemplacja. Mistyka. Dzieje problematyki, Lublin 2011, ss. 376
ISBN 978-83-930004-2-5

W przestrzeń duchowych potrzeb współczesnych chrześcijan doskonale wpisuje się niniejsze dzieło życia ks. prałata prof. dr. hab. Jerzego Misiurka, emerytowanego profesora KUL, obdarzonego elitarną godnością Rycerza Bożego Grobu w Jerozolimie. Choć co roku na półkach księgarskich pojawia się wiele nowych tytułów na temat modlitwy, to […] najczęściej są to różne popularne poradniki życia duchowego, teksty rozważań i refleksje modlitewne. Na tym tle wyróżnia się niniejsza publikacja jako kwintesencja ponad czterdziestu lat pracy naukowej Księdza Profesora, szczególnie w dziedzinie historii teologii duchowości, a także jako dojrzały owoc jego bogatego doświadczenia duchowego.

cena – 20 zł


tom 3: Ks. Marek Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji, 
(Lublin 2013, ss. 355) ISBN 978-83-930004-3-2

Jan Paweł II, w ciągu swego niezwykłego pod wieloma względami pontyfikatu, który przypadł na lata 1978-2005, pozostawił wielkie bogactwo nauczania. Wśród licznych dokumentów i tysięcy przemówień, na uwagę zasługuje 14 encyklik i 15 adhortacji. Oprócz zagadnień szczegółowych, Ojciec święty zawarł w nich także głębokie treści dotyczące życia duchowego.
Niniejsze studium jest próbą syntezy papieskiej myśli na temat duchowości, która w ujęciu Papieża z Polski skupia się wokół dwóch osi: personalizmu i chrystocentryzmu.

nakład wyczerpany


tom 4: Andrzej Jastrzębski OMI, Homo theomorphicus et theophoricus. Studium z receptywno-responsywnej teorii duchowości, (Lublin 2015, ss. 283) ISBN 978-83-90004-4-9

Refleksja nad duchowością człowieka prowadzi nas do wniosku, że człowiek jest ukształtowany zarówno jako naczynie do przyjęcia łaski i obecności Boga, jak i do bycia nosicielem Bożej obecności, co wyraża się najpełniej w aktach autotranscendencji. Byt ludzki w takim ujęciu jawi się jako homo theomorphicus et theophoricus. Do takiego ujęcia człowieka dopasowujemy też odpowiednie ujęcie duchowości, co daje w efekcie jej ujęcie receptywno-responsywne. Receptywność duchową wiążemy z „Bożokształtnością”, czyli z teomorfizmem człowieka, natomiast responsywność z „Bożonośnością”, czyli z teoforycznością człowieka.

Mimo prób podważania istnienia duchowego wymiaru człowieka, przez różnego rodzaju antropologie nihilistyczne i redukcjonistyczne, człowiek wciąż zaskakuje siebie i innych tym, co w sobie odkrywa. Okazuje się, że nosi w sobie pragnienie Nieskończoności, pragnienie Boga. Współczesne ideologie odnoszą niekiedy zwycięstwo nad człowiekiem w tym sensie, że służą odsuwaniu i opóźnianiu momentu okrycia tego pragnienia. Duchowy wymiar bycia człowiekiem nie daje się jednak
całkowicie stłamsić i ujawnia się często w najtrudniejszych sytuacjach
życiowych. Okazuje się, że bycie homo theomorphicus zawiera się w naturze ludzkiej. Wypada w takich przypadkach przyznać rację świętemu Augustynowi i powtórzyć za nim, że serce człowieka nie zazna pokoju poza Bogiem.

cena – 20 złKsiążki można zamawiać, pisząc na adres Stowarzyszenia: pstd@duchowoscwpolsce.pl

Należność + opłata za przesyłkę pocztową (7 zł) należy uiścić po otrzymaniu przesyłki dokonując przelewu na konto:
03 1020 5242 0000 2102 0457 3814

 
Aktualizacja strony: 13 XII 2020 r.