Polska bibliografia teologicznoduchowa

Zarząd PSTD, na posiedzeniu online 11 XII 2020 roku podjął uchwałę o prezentowaniu dorobku naukowego polskich teologów duchowości.
Zainteresowanych tą formą promocji polskiej duchowości zapraszamy do współpracy.

Dane, spełniające określone kryteria formalne odnośnie do opisu bibliograficznego można przesyłać na adres Stowarzyszenia: pstd@duchowoscwpolsce.pl

Szczegółowe informacje na temat danych do prezentacji dostępne są w zakładce:  Regulamin polskiej bibliografii teologicznoduchowej.

Go to Publikacje zbiorowe

Publikacje zbiorowe

Książki (prace zbiorowe) i czasopisma poświęcone życiu duchowemu.

Go to Książki autorskie

Książki autorskie

Książki poszczególnych autorów poświęcone problematyce życia duchowego.

Go to Artykuły naukowe

Artykuły naukowe

Artykuły naukowe z zakresu duchowości.

Go to Doktoraty

Doktoraty

Lista rozpraw doktorskich w zakresie duchowości.