28 kwietnia 2016

Jak przystąpić do Stowarzyszenia

Visits: 694

Jak zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości?

  • Należy wypełnić deklarację członkowską i wydrukować na jednej kartce. Można na osobnych kartkach podać dodatkowe informacje, szczególnie przebieg studiów teologicznych, publikacje i osiągnięcia naukowe, jak również zakres swojej działalności naukowej, duszpasterskiej itp.
  • W rubryce VII deklaracji członkowskiej należy uzyskać rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, dobrze jeśli przynajmniej jeden z nich brał udział na przykład w przewodzie doktorskim. Rekomendacji nie muszą uzyskiwać teologowie, którzy mają co najmniej stopień doktora habilitowanego z teologii duchowości.
  • Wypełnioną deklarację członkowską z ewentualnymi załącznikami należy przesłać zwykłą pocztą na adres Stowarzyszenia.
  • Po otrzymaniu wstępnej aprobaty drogą e-mailową lub telefoniczną, należy wpłacić wpisowe (50 zł) najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia z podaniem tytułu wpłaty: „wpisowe”. Wypada niezwłocznie uiścić składkę roczną w wysokości 100 zł koniecznie przelewem na konto Stowarzyszenia z podaniem tytułu wpłaty: „Składka za rok [podać bieżący rok]”. W składce zawiera się abonament rocznika „Duchowość w Polsce” (jeden egzemplarz).

Deklaracja członkowska PSTD Adobe-PDF-Document-icon 

Blankiet wpłaty wpisowego i składki członkowskiej za rok przystąpienia do Stowarzyszenia:   

Wzór wypełnienia blankietu do przelewu:

 

 Aktualizacja strony: 5 I 2024 r.