9 marca 2017

Działalność naukowa

Views: 541

Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, realizuje swoje cele statutowe (por. Statut PSTD art. 8) między innymi poprzez coroczne sympozja i sesje naukowe, a także działalność wydawniczą. W ten sposób kontynuuje dotychczasowy dorobek Sekcji Duchowości Teologów Polskich, z której wyrasta i przejmuje jej dziedzictwo. Z tej racji całość publikacji, do których Stowarzyszenie ma prawa wydawnicze, trzeba podzielić na:

 • wydawnictwa Sekcji Duchowości Teologów Polskich (w latach 1993-2009), na które składają się:
  • seria “Duchowość w Polsce” – 10 tomów,
  • pojedyncze książki (monografie), jak np. Leksykon duchowości katolickiej.
 • wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości (od 2009 roku), na które składają się:
  • rocznik “Duchowość w Polsce” (8 tomów)
  • seria “Biblioteka teologii duchowości” (4 tomy) 
  • Encyklopedia duchowości katolickiej (w realizacji)