28 kwietnia 2016

Logo

Views: 597

 

Logo small pstdLogo Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości zaprojektowała pani Anna Kowalczyk z Działu Informacji i Promocji KUL w maju 2009 roku.

Przedstawia ono podwójny okrąg, symbolizujący doskonałość Przenajświętszej Trójcy. W centrum okręgów znajduje się krzyż — znak Jezusa Chrystusa i Jego Misterium Zbawczego, które jest fundamentem życia duchowego. Na tle krzyża unosi się gołębica — symbol Ducha Świętego, przyczyny sprawczej życia duchowego, poniżej zaś znajduje się otwarta księga Słowa Życia, którego początkiem i kresem jest Chrystus, o czym przypominają greckie litery alfa i omega. W otoku znajduje się napis, zaczynający się z lewej strony od dołu: „Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości”. Logo wyraża więc chrystocentryczno-pneumahagijny wymiar życia duchowego, opartego na Objawieniu.