9 marca 2017

Sesje naukowe

Views: 771

Sesje naukowe zorganizowane przez Sekcję Duchowości Teologów Polskich
i Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości
w latach 1991-2021 

 

L.p. Data Miejsce Temat Publikacja materiałów
1. 6 XI 1991 KUL, Lublin Sympozjum z okazji 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża pod hasłem „Światłość w ciemności” we współpracy z Krakowską Prowincją Karmelitów Bosych „Ateneum Kapłańskie” 117 (1991), (zeszyt 494)
2. 11 XI 1992 KUL, Lublin Sesja naukowa nt. „Medytacja chrześcijańska” „Ateneum Kapłańskim” 122 (1994), (zeszyt 510)
3. 11 XI 1993 KUL, Lublin Sympozjum nt. „Postawy względem Boga, Kościoła i człowieka w prasie laickiej” Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka („Duchowość w Polsce, 2), red. M. Chmielewski, Lublin 1995
4. 11 XI 1994 KUL, Lublin Sympozjum nt. „Bóg i człowiek w modlitewnym przeżyciu” „Ateneum Kapłańskim” 126 (1996), (zeszyt 521)
5. 21-22 IV 1995 Zalesie Górne koło Piaseczna Sesja naukowa nt. „Polski słownik duchowości” brak (materiały studyjne)
6. 25 V 1996 KUL, Lublin Sesja naukowa nt. „Duchowość Akcji Katolickiej” we współpracy z Instytutem Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej Świeccy w Akcji, red. W. Słomka, Lublin 1996.
7. 10 V 1997 KUL, Lublin Ogólnopolskie sympozjum nt. „Instytuty świeckie w 50-lecie «Provida Mater Ecclesia»” Z Chrystusem w świecie. Instytuty świeckie w 50-lecie „Provida Mater Ecclesia”. Wypowiedzi Kościoła. Materiały z sympozjum („Duchowość w Polsce”, 4), red. M. Chmielewski, W. Słomka, K. Stawecka, Lublin 1997, s. 187-268.
8. 6 XI 1997 KUL, Lublin Ogólnopolskie sympozjum nt. „W sercu Kościoła będę miłością” z okazji 100-lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus we współpracy z Krakowską Prowincją Karmelitów Bosych „W Sercu Kościoła będę Miłością. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum z okazji setnej rocznicy śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Doktora Kościoła, red. M. Chmielewski, Ł. Kasperek, Kraków 1998
9. 5 XI 1998 Kraków, Seminarium Księży Zmartwychwstańców Ogólnopolskie sympozjum nt. „Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia «Tertio Millennio Adveniente»” Duchowość na progu trzeciego Tysiąclecia („Duchowość w Polsce”, 6), red. M. Chmielewski, Lublin 1999.
10. 4-5 XI 1999 Wrocław, Papieski Wydział Teologiczny Sympozjum nt. „Ojcostwo duchowe — teoria i praktyka” we współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu. Ojcostwo duchowe — teoria i praktyka („Duchowość w Polsce”, 7), red. M. Chmielewski, Lublin 2001.
11. 4-5 XII 2000 KUL, Lublin Ogólnopolskie sympozjum nt. „Ks. Rektor Antoni Słomkowski (1900-1982), odnowiciel KUL i teolog duchowości — w stulecie urodzin”. Ksiądz Rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin, red. M. Chmielewski, Lublin 2001.
12. 21 III 2002 KUL, Lublin Sesja promocyjna Leksykonu duchowości katolickiej. Nova et vetera polskiej duchowości („Duchowość w Polsce”, 10), red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 13-48.
13. 5-6 V 2003 Kraków, Seminarium Księży Zmartwychwstańców Sesja naukowa nt. „Teologia duchowości w Polsce” z okazji dwudziestolecia istnienia Sekcji Duchowości Teologów Polskich. materiały rozproszone
14. 4-5 VI 2010 Turno koło Białobrzegów Radomskich Sesja naukowa nt. „Polska teologia duchowości. Próba bilansu i perspektywy”. „Duchowość w Polsce” 12(2010), s. 29-168.
15. 24-25 VI 2011 Turno koło Białobrzegów Radomskich Sesja naukowa nt. „Teologia duchowości w procesie formacji do kapłaństwa i życia konsekrowanego”. „Duchowość w Polsce” 13(2011), s. 45-161.
16. 8-9 VI 2012 Warszawa, Bielany Ogólnopolskie sympozjum nt. „Teologia duchowości współczesnych zrzeszeń katolickich. Nowe perspektywy”. „Duchowość w Polsce” 14(2012), s. 25-234.
17. 21-22 VI 2013 Wadowice „Na Górce”  Ogólnopolskie sympozjum nt. „Duchowość w nauczaniu bł. Jana Pawła II”. „Duchowość w Polsce” 15(2013), s. 13-231.
18. 20-21 VI 2014 Kraków, „Domus Mater” Ogólnopolskie sympozjum nt. „Teologia duchowości wobec współczesnych tendencji charyzmatycznych”. „Duchowość w Polsce” 16(2014), s. 25-122.
19. 19-20 VI 2015 Zaniemyśl Ogólnopolskie sympozjum nt. „Życie konsekrowane w perspektywie Trzeciego Tysiąclecia”. „Duchowość w Polsce” 17(2015), s. 53-192.
20. 17-18 XI 2016 Kraków, Łagiewniki Ogólnopolskie sympozjum nt. „Duchowość małżeństwa i rodziny”. „Duchowość w Polsce” 18(2016), s. 43-142.
21. 1-2 XII 2017 Częstochowa, MSD Ogólnopolskie sympozjum nt. „Życie duchowe w odrodzonej Polsce” „Duchowość w Polsce” 19-20(2017-2018), s. 75-217
22. 12 I 2019 UKSW, Warszawa Ogólnopolskie sympozjum nt. „Kultura powołania” „Duchowość w Polsce” 21(2019), s. 71-104.
23. 21-22 VI 2019 WMSD Białystok Ogólnopolskie sympozjum nt. „Eucharystia źródłem i szczytem życia duchowego” Duchowość w Polsce” 21(2019), s. 107-200.
24. 10-11 XII 2021 DRF „Dobre Miejsce”, Warszawa (Bielany) Ogólnopolskie sympozjum nt. „Błogosławiony Prymas Wyszyński – Mistrz duchowy”  „Duchowość w Polsce” 24(2022), s. 21-80.

Aktualizacja strony: 4 I 2024 r.