12 grudnia 2020

Polska bibliografia teologicznoduchowa

Views: 469

Zarząd PSTD, na posiedzeniu online 11 XII 2020 roku podjął uchwałę o prezentowaniu dorobku naukowego polskich teologów duchowości.
Zainteresowanych tą formą promocji polskiej duchowości zapraszamy do współpracy.

PUBLIKACJE ZBIOROWE

 

KSIĄŻKI AUTORSKIE

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOKTORATY

 

Regulamin polskiej bibliografii teologicznoduchowej

 

Dane, spełniające określone kryteria formalne odnośnie do opisu bibliograficznego można przesyłać na adres Stowarzyszenia: 
pstd@duchowoscwpolsce.pl

 

Aktualizacja strony: 12 XII 2020 r.