12 grudnia 2020

Artykuły naukowe

Visits: 729

Artykuły naukowe z zakresu teologii duchowości

 

Publikujemy dorobek naukowy polskich teologów duchowości. Wykaz jest stale aktualizowany.

AutorTytuł artykułuŹródło
CHMIELEWSKI Marek ks.Instytut Teologii Duchowości100 lat teologii na KUL, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2018, s. 109-115.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość świeckiego apostoła„Abyście szli i owoc przynosili” (J 15, 16). Kongres ruchów i stowarzyszeń katolickich Diecezji Radomskiej 7 maja 2005 r. Materiały, red. P. Walkiewicz, Radom 2005, s. 17-37.
CHMIELEWSKI Marek ks.Być prorokiem dziś„Abyście szli i owoc przynosili” (J 15, 16). Kongres ruchów i stowarzyszeń katolickich Diecezji Radomskiej 7 maja 2005 r. Materiały, red. P. Walkiewicz, Radom 2005, s. 127-142.
CHMIELEWSKI Marek ks.Chrystocentryzm życia konsekrowanego w instytutach świeckich w świetle dokumentów Kościoła„Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (Homo meditans, 19), red. J. Misiurek, A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1998, s. 173-187.
CHMIELEWSKI Marek ks.Jedność życia kapłana w świetle instrukcji Kongregacji ds. Duchowieństwa pt. „Kapłan – pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej”„Dobry Pasterz” 28(2003), s. 117-129
CHMIELEWSKI Marek ks.Świeccy konsekrowani – dar Ducha Świętego na nasze czasy„Gdy nastała pełnia czasu” („Homo meditans”, 22), red. A. J. Nowak, Lublin 2001, s. 287-300.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość jako życie w Duchu Świętym w wybranych dokumentach Kościoła posoborowego„Niech zstąpi Duch Twój” (Homo meditans, 20), red. A. J. Nowak, J. Misiurek, W. Słomka, Lu-blin 1999, s. 157-172.
CHMIELEWSKI Marek ks.Konsekracja kapłańska„Notitiae Unionis Apostolicae” 35(2016), nr 59, s. 40-66.
CHMIELEWSKI Marek ks.Europa jako „rzeczywistość duchowa” według św. Jana Pawła II„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. I Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”, 19-23 X 2017 r., Częstochowa – Łódź – Warszawa, red. I. Skubiś, Częstochowa 2018, s. 239-247.
CHMIELEWSKI Marek ks.Ojcostwo Boga i dziecięctwo duchowe – Jan Paweł II i św. Teresa z Lisieux„Polskie oblicze św. Teresy z Lisieux”, red. M. Chmielewski, Kraków 2006, s. 63-80.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryja Matka jako wzór powołania świeckich konsekrowanych„Przyjdź Królestwo Twoje” Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekscelencji Biskupowi Henrykowi Tomasikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2016, s. 195-212.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość eklezjalna św. Edyty Stein„Światłość w ciemności” („Karmel żywy”, t. 5), red. J. W. Gogola, Kraków 2003, s. 97-113.
CHMIELEWSKI Marek ks.Abscondita cum Christo in Deo„Ukryta z Chrystusem w Bogu”. VII Karmelitański Tydzień Duchowości ze świętymi Małgorzatą Re-di i Teresą z Los Andos 4-7 V 2004, red. J. W. Gogola, Kraków 2005, s. 37-54.
CHMIELEWSKI Marek ks.„W Sercu Kościoła” – z Kościoła i dla Kościoła„W Sercu Kościoła będę Miłością”. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum z okazji setnej rocznicy śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Doktora Kościoła, red. W. Słomka, M. Chmielewski, Ł. Ka-sperek, Kraków 1998, s. 53-73.
CHMIELEWSKI Marek ks.Pastoralno-duchowe implikacje macierzyńskiego królowania Maryi„Z dawna Polski Tyś Królową”. 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (1717-2017) („Biblioteka Mariologiczna”, 2), red. M. Tabulski, M. Legan, P. Maciaszek, Jasna Góra 2017, s. 77-89.
CHMIELEWSKI Marek ks.Święty Józef z życiu duchowym kapłanaAby mieli życie. W służbie Bogu, Kościołowi, społeczeństwu. Księga pamiątkowa na Złoty Jubileusz Kapłaństwa i 30-lecie posługi pasterskiej biskupa kaliskiego Stanisława Napierały, red. A. Gandera, S. Kęszka, A. A. Klimek, D. Kwiatkowski, Kalisz 2011, s. 239-247.
CHMIELEWSKI Marek ks.Afektywne doświadczenie Boga w mistyce karmelitańskiejAfektywne doświadczenie Boga („Religia i mistyka”, t. 4), red. P. Moskal, Lublin 2006, s. 53-65.
CHMIELEWSKI Marek ks.Szatan w życiu mistycznym bł. Marceliny DarowskiejAniołowie i demony (Homo meditans, 28), red. J. M. Popławski, Lublin 2007, s. 211-230.
CHMIELEWSKI Marek ks.Przebóstwienie człowieka według św. Jana od KrzyżaAteneum Kapłańskie 83(1991), t. 117, s. 54-67.
CHMIELEWSKI Marek ks.Teologiczne aspekty kierownictwa duchowegoAteneum Kapłańskie, 85(1993), t. 120, s. 50-66
CHMIELEWSKI Marek ks.Medytacyjny wymiar «geniuszu kobiety». Refleksja nad Listem Apostolskim «Mulieris dignitatem»Ateneum Kapłańskie, 86(1994), t. 122, s. 283-293.
CHMIELEWSKI Marek ks.Zagadnienie języka i metody we współczesnej teologii duchowościAteneum Kapłańskie, 147(2006), s. 433-445.
CHMIELEWSKI Marek ks.Św. Edyty Stein poszukiwanie prawdy w tajemnicy KrzyżaAteneum Kapłańskie” 164(2015), s. 242-254.
CHMIELEWSKI Marek ks.Ojciec duchowny – w Kościele i dla KościołaBiuletyn Wychowania Seminaryjnego, 39(2007), nr 48, s. 29-45.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryja w doświadczeniu mistycznym BłogosławionejBł. Marcelina Darowska – dar na trzecie tysiąclecie, red. M. Chmielewski, J. Martynuska, Lublin-Szymanów 2007, s. 201-223.
CHMIELEWSKI Marek ks.Niepokalańskie mistyczki: bł. Marcelina Darowska (1827-1911) i bł. Marta Wołowska (1879-1942)Bł. Marta Wołowska (1879-1942) – sylwetka duchowa, red. M. Chmielewski, Lublin 2005, s. 119-152
CHMIELEWSKI Marek ks.Niepokalańskie mistyczki: bł. Marcelina Darowska (1827-1911) i bł. Marta Wołowska (1879-1942)Błogosławiona Lublinianka Marta Wołowska (1879-1942) – świadek wiary, red. M. Chmielewski, Lublin 2012, s. 117-150.
CHMIELEWSKI Marek ks.Bł. Jan Duns Szkot – duchowość teologaBłogosławiony Jan Duns Szkot (1308-2008). Materiały Międzynarodowego Sympozjum jubileuszo-wego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8-10 kwietnia 2008, red. E. I. Zieliński, R. Majeran, Lublin 2010, s. 525-534.
CHMIELEWSKI Marek ks.Bibliografia publikacji ks. Waleriana Słomki w latach 1999-2006Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięć-dziesięciolecia święceń kapłańskich, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 45-51.
CHMIELEWSKI Marek ks.Wykłady, odczyty, wywiady i rekolekcje ks. Waleriana Słomki w latach 1999-2006Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięć-dziesięciolecia święceń kapłańskich, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 52-60.
CHMIELEWSKI Marek ks.Recenzje doktorskie, habilitacyjne i profesorskie napisane przez ks. Waleriana Słomkę w latach 1989-2006Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięć-dziesięciolecia święceń kapłańskich, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 61-64.
CHMIELEWSKI Marek ks.Jan Paweł II o miłości ku Bogu i człowiekowi w ChrystusieBóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięć-dziesięciolecia święceń kapłańskich, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 336-349.
CHMIELEWSKI Marek ks.Sakrament Eucharystii i Pokuty miejscem doświadczenia Miłosierdzia Bożego według św. siostry FaustynyByć apostołem Bożego Miłosierdzia, red. J. Machniak, Kraków 2001, s. 59-68.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość w życiu i posłudze kapłanówByście świadczyli w godzinach próby, red. W. Janiga, Przemyśl 2010, s. 39-58.
CHMIELEWSKI Marek ks.Kapłańska spowiedźByście świadczyli w godzinach próby, red. W. Janiga, Przemyśl 2010, s. 121-144.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość człowieka świeckiegoChrześcijanie świadkami nadziei. I Archidiecezjalny Kongres Akcji katolickiej, Lublin 7-8 czerwca 2002, red. S. Weremczuk, Lublin 2002, s. 10-20.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryja w duchowości chrześcijańskiejChwyćmy się śladów Maryi. Seminarium, Myślenice, 2 marca 2019 r., red. M. Stoszek, Myślenice 2019, s. 13-25.
CHMIELEWSKI Marek ks.Jana Pawła II ucieleśnienie duchowościCiało – Psychika – Duchowość: Integralna wizja człowieka, red. M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, W. Kowalski, Lublin 2016, s. 159-168.
CHMIELEWSKI Marek ks.Współczesna wieloznaczność duchowościCierpienie – tajemnica i wyzwanie, red. W. Bartoszek, Katowice 2014, s. 15-23.
CHMIELEWSKI Marek ks.Cierpienia biernej nocy zmysłów i ducha w doświadczeniu mistycznym Cecylii DziałyńskiejCierpienie i śmierć (Homo meditans, t. 13), red. A. J. Nowak, Lublin 1992, s. 115-130.
CHMIELEWSKI Marek ks.Homo spiritualis. Zagadnienie duchowości antropogenicznejCzłowiek – duchowość – wychowanie. Impulsy myśli o. Anselma Grüna, red. A. Fidelus, J. Michalski, Wyd. Diffin, Warszawa 2020, s. 50-61.
CHMIELEWSKI Marek ks.Osoba konsekrowana w świecie według myśli bł. Honorata KoźmińskiegoCzłowiek wielkiej mądrości i świętości. Błogosławiony Honorat Koźmiński kapucyn, red. G. Barto-szewski, H. I. Szumił, M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 97-117.
CHMIELEWSKI Marek ks.Nadzieja umierania. Śmierć jako szczytowy przejaw duchowości człowiekaDar i tajemnica śmierci („W trosce o Kościół”, t. 7), red. K. Mielcarek i inni, Lublin 2007, s. 141-152.
CHMIELEWSKI Marek ks.Las fuentes de la teología espiritualDar razón de la esperanza. Homenaje al prof. dr. José Luis Illanes, red. T. Trigo, Pamplona 2004, s. 843-855.
CHMIELEWSKI Marek ks.Globalizacja a duchowośćDla Boga i świata. Biuletyn Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich (2002) nr 3, s. 9-20.
CHMIELEWSKI Marek ks.Postawy duchowe osób towarzyszących kobiecie rodzącej w domuDlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. Z. Stepulak, A. Irzmańska-Hudziak, J. Płońska, Lublin 2011, s. 37-45.
CHMIELEWSKI Marek ks.Miłość pasterska przedłużeniem i uobecnieniem miłości Dobrego PasterzaDobry Pasterz, 35(2010), s. 60-76.
CHMIELEWSKI Marek ks.Miłosierdzie Boże w nauczaniu papieża FranciszkaDobry Pasterz, 41(2016), s. 71-86.
CHMIELEWSKI Marek ks.Misyjny charakter kapłaństwa w świetle programu duszpasterskiego na rok 1994/95Dobry Pasterz, 1995, nr 17, s. 117-132.
CHMIELEWSKI Marek ks.Stowarzyszenia i ruchy kapłańskie, tzw. mieszane stowarzyszenia wiernych świeckich i duchownych w XX wieku w PolsceDobry Pasterz, 2013, nr 38, s. 43-62.
CHMIELEWSKI Marek ks.Mistyczne dojrzewanie Marceliny DarowskiejDojrzałość chrześcijańska („Homo meditans”, t. 11), red. A. J. Nowak i W. Słomka, Lublin 1994, s. 213-238.
CHMIELEWSKI Marek ks.Jan Paweł II – mistrz duchowyDokąd zmierza Europa – przywództwo – idee – wartości, red. H. Taborska, J. S. Wojciechowski, Puł-tusk 2007, s. 375-383.
CHMIELEWSKI Marek ks.Misja Zgromadzenia Marianów w Kościele współczesnymDroga życia (Studia Spiritualitatis Marianorum, 1), red. J. Kumala, Licheń Stary 2007, s. 13-29.
CHMIELEWSKI Marek ks.Idea drogi w nauczaniu św. Jana Pawła IIDuchowa Droga św. Jakuba. Św. Jan Paweł II – Europejski Pielgrzym, red. J. Sobczyk, M. Kaczmar-czyk, Kotuszów 2015, s. 17-23.
CHMIELEWSKI Marek ks.Zafałszowania doświadczenia duchowego w sektachDuchowość bezdroży („Homo meditans”, t. 16), red. J. Misiurek i W. Słomka, Lublin 1995, s. 59-77.
CHMIELEWSKI Marek ks.Metodologiczne podstawy teologii duchowościDuchowość na progu trzeciego tysiąclecia, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 45-85.
CHMIELEWSKI Marek ks.Relacja człowieka do Boga na modlitwie według kard. Stefana WyszyńskiegoDuchowość Prymasa Tysiąclecia, red. J. Machniak, J. W. Gogola, Kraków 2002, s. 63-75.
CHMIELEWSKI Marek ks.Sylwetka duchowa św. Józefa z NazaretuDuchowość św. Józefa z Nazaretu („Homo meditans”, t. 24), red. M. Chmielewski, Lublin 2003, s. 21-33.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość, duchowość chrześcijańska, duchowości zakonneDuchowość świętego Franciszka, red. S. C. Napiórkowski, W. Koc, Niepokalanów 2001, s. 31-48.
CHMIELEWSKI Marek ks.Potrzeba metodologii w teologii duchowościDuchowość w Polsce, 12(2010), s. 29-39.
CHMIELEWSKI Marek ks.Siostra Hilaria Główczyńska (1887-1939) – przykład mistyki wynagrodzeniaDuchowość w Polsce, 13(2011), s. 213-232.
CHMIELEWSKI Marek ks.Personalistyczno-chrystologiczna terminologia duchowościowa w nauczaniu papieskimDuchowość w Polsce, 15(2013), s. 19-36.
CHMIELEWSKI Marek ks.Jaka świętość na XXI wiek? Bł. Jan Paweł II o świętościDuchowość w Polsce, 15(2013), s. 167-176.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość Chiary Lubich i Ruchu FocolariDuchowość w Polsce, 15(2013), s. 261-271.
CHMIELEWSKI Marek ks.Ufność w Boże miłosierdzie odpowiedzią na chorobę horyzontalizmuDuchowość w Polsce, 16(2014), s. 165-175.
CHMIELEWSKI Marek ks.Sylwetki lwowskich świętych Kościoła rzymskokatolickiegoDuchowość w Polsce, 18(2016), s. 157-179.
CHMIELEWSKI Marek ks.Współczesna polska teologia duchowościDuchowość w Polsce, 19-20(2017-2018), s. 191-217.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryja ‒ „Niewiasta Eucharystii”. Elementy mariologii eucharystycznejDuchowość w Polsce, 21(2019), s. 181-192.
CHMIELEWSKI Marek ks.Słowo Boże – Maryja – życie duchowe. Refleksja nad książką ks. Kamila ZadrożnegoDuchowość w Polsce, 21(2019), s. 257-262.
CHMIELEWSKI Marek ks.Geneza Polskiego Stowarzyszenia Teologów DuchowościDuchowość w Polsce, tom 11, red. M. Chmielewski, Lublin 2009, s. 39-52.
CHMIELEWSKI Marek ks.Eklezjalny charakter współczesnych zrzeszeń katolickichDuchowość w Polsce” 14(2012), s. 46-56.
CHMIELEWSKI Marek ks.Główne rysy duchowości katolickiejDuchowość, mistyka i medytacja chrześcijańskiego świata – katolicyzm („Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja?”), red. I. Kamiński, J. Perszon, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń 2014, s. 13-27.
CHMIELEWSKI Marek ks.Kierownictwo duchowe małżonkówDuszpasterstwo rodzin w parafii, red. J. Goleń, D. Lipiec, Lublin 2016, s. 97-118.
CHMIELEWSKI Marek ks.Księdza Jana Bochenka teologia ascezyDzieje Diecezji Tarnowskiej, t. 4 – Ludzie Kościoła, red. A. Gąsior, J. Królikowski, Tarnów 2013, s. 227-240.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość płaszczyzną dialogu i pojednaniaEkumenizm duchowy – duchowość pojednania („Ekumenizm i integracja”, nr 28), red. R. Porada, Opole 2012, s. 11-20.
CHMIELEWSKI Marek ks.Daniel-Ange de Maupeou D’AbleigesEncyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i inni, Lublin 2018, s. 142.
CHMIELEWSKI Marek ks.Dni Duchowości, Tygodnie DuchowościEncyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i inni, Lublin 2018, s. 161-162.
CHMIELEWSKI Marek ks.Leksykon duchowości katolickiejEncyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i inni, Lublin 2018, s. 618-619.
CHMIELEWSKI Marek ks.Łaska Boża w wychowaniu chrześcijańskimEncyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Radom 2016, s. 564-569.
CHMIELEWSKI Marek ks.Wspólnota (aspekt teologiczny)Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Radom 2016, s. 1349-1354.
CHMIELEWSKI Marek ks.Wychowanie eucharystyczneEncyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Radom 2016, s. 1410-1414.
CHMIELEWSKI Marek ks.Katolickie ruchyEncyklopedia Katolicka, red. B. Migut i inni, t. 8, Lublin 2000, k. 1091-1093.
CHMIELEWSKI Marek ks.Medytacja. I. B. MetodyEncyklopedia Katolicka, red. E. Ziemann, Lublin 2008, t. 12, k. 436-440.
CHMIELEWSKI Marek ks.MistologiaEncyklopedia Katolicka, red. E. Ziemann, Lublin 2008, t. 12, k. 1275-1277.
CHMIELEWSKI Marek ks.JezuaciEncyklopedia Katolicka, red. J. Duchniewski i inni, t. 7, Lublin 1997, k. 1252-1253.
CHMIELEWSKI Marek ks.JezuatkiEncyklopedia Katolicka, red. J. Duchniewski i inni, t. 7, Lublin 1997, k. 1254.
CHMIELEWSKI Marek ks.Jezus Chrystus. 4. W mistyceEncyklopedia Katolicka, red. J. Duchniewski i inni, t. 7, Lublin 1997, k. 1380-1381.
CHMIELEWSKI Marek ks.Niech będzie pochwalony Jezus ChrystusEncyklopedia Katolicka, t. 13, red. E. Gigilewicz, Lublin 2009, k. 1040.
CHMIELEWSKI Marek ks.Polskie Stowarzyszenie Teologów DuchowościEncyklopedia Katolicka, t. 15, red. E. Gigilewicz, Lublin 2011, k. 1333-1334.
CHMIELEWSKI Marek ks.Mission of the Congregation of the Marian Fathers in the Contemporary ChurchEphemerides Marianorum. Studia historyczno-teologiczne, 2(2013), s. 361-376
CHMIELEWSKI Marek ks.Ciało a duchowość. Zarys problematykiEthos, 21(2008), nr 4, s. 47-57.
CHMIELEWSKI Marek ks.Postawy względem Boga i religii, Kościoła oraz człowieka w prasie laickiej III RzeczypospolitejEthos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II — Rzym, 6(1994), nr 4, s. 255-258.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość w życiu i posłudze kapłanówFacere veritatem in caritate. Księga jubileuszowa ku czci biskupa Pawła Sochy CM, red. A. Brenk, Pallottinum-Poznań 2005, s. 123-134.
CHMIELEWSKI Marek ks.Potrzeba modlitwy, umartwienia, pokuty i ascezyFatima. Z Maryją do Jezusa. Różaniec, szkaplerz i praktyki pokutne, red. M. Chmielewski, Zakopane 2013, s. 5-9.
CHMIELEWSKI Marek ks.Różaniec – szkołą ascezyFatima. Z Maryją do Jezusa. Różaniec, szkaplerz i praktyki pokutne, red. M. Chmielewski, Zakopane 2013, s. 59-69.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość w centrum formacji seminaryjnejFormacja intelektualna w świetle debaty nad „Ratio studiorum”. 47. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (Kraków, 65-8 września 2011), bez. red., Kraków 2012, s. 19-30.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość w centrum formacji seminaryjnejFormacja intelektualna w świetle debaty nad „Ratio studiorum”. 47. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (Kraków, 65-8 września 2011), bez. red., Kraków 2012, s. 19-30.
CHMIELEWSKI Marek ks.Antropologiczne i teologiczno-duchowe kryteria ludzkiej dojrzałości w duszpasterstwieFormacja ludzkiej dojrzałości jako integralny element duszpasterstwa powołań („Krajowe Duszpa-sterstwo Powołań, zeszyt 5), red. A. Magdziarz, Poznań 2003, s. 7-23.
CHMIELEWSKI Marek ks.Miłość Chrystusa Dobrego Pasterza źródłem i wzorem miłości pasterskiej kapłanaFructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłań-skich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 571-586.
CHMIELEWSKI Marek ks.Być człowiekiem wewnętrznym według Jana Pawła IIGaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, red. S. Janeczek, W. Bajor, M. M. Maciołek, Lublin 2009, s. 87-102.
CHMIELEWSKI Marek ks.Ratio – fides – caritas. Duchowa droga św. Edyty SteinGłos Karmelu, 2009, nr 1(25), s. 12-15.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość nowego człowieka. (Zarys problematyki)Homo novus, red. A. J. Nowak, T. Paszkowska, Lublin 2002, s. 217-226.
CHMIELEWSKI Marek ks.Wybrane metody modlitwy myślnejHomo orans, red. J. Misiurek, J. M. Popławski, Lublin 2000, t. 1, s. 319-339.
CHMIELEWSKI Marek ks.Istotne elementy chrześcijańskiej medytacjiHomo orans, t. 2, red. J. Misiurek, J. M. Popławski, Lublin 2001, s. 69-81.
CHMIELEWSKI Marek ks.„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Uwielbienie w pozdrowieniuHomo orans, t. 5 – Modlitwa uwielbienia, red. J. Misiurek, J. M. Popławski, K. Burski, Lublin 2004, s. 175-185.
CHMIELEWSKI Marek ks.Różaniec – maryjna szkoła ascezy i mistykiHomo orans. Modlitwa różańcowa, t. 4, red. J. Misiurek. J. M. Popławski, K. Burski, Lublin 2003, s. 191-212.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość a życie duchowe w kontekście niepełnosprawnościII Kongres Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej, red. M. Mendyk i inni, Legnica 2009, s. 58-67.
CHMIELEWSKI Marek ks.Posługa prezbiterów i diakonówII Synod Diecezji Radomskiej. „Czynić diecezję domem i szkołą komunii”, red. S. Łabendowicz, Ra-dom 2008, s. 68-76.
CHMIELEWSKI Marek ks.Ikonografia maryjna a duchowość chrześcijańskaIkona maryjna w życiu Kościoła („Biblioteka Mariologiczna”, 18), red. D. Klauza, K. Stawecka, Częstochowa 2015, s. 85-96.
CHMIELEWSKI Marek ks.Główne rysy duchowości instytutów świeckichIn persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, red. K. Góźdź, t. 1, Lublin 2009, s. 847-856.
CHMIELEWSKI Marek ks.Teologia duchowości w procesie kształcenia kaznodziejówIntegralne kształcenie kaznodziei, red. W. Broński, Lublin 2006, s. 233-241.
CHMIELEWSKI Marek ks.„Wyobraźnia” i „balsam” miłosierdziaItinera spiritualia, 10(2017), s. 71-83.
CHMIELEWSKI Marek ks.Symbolika małżeńska w mistyce św. Teresy z AvilaItinera Spiritualia, 12(2019), s. 11-22
CHMIELEWSKI Marek ks.Teologia duchowości w formacji seminaryjnejJakie seminarium diecezjalne na nasze czasy? Materiały z międzynarodowego sympozjum 16-17 kwietnia 2018 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, red. J. M. Miczyński, Lublin 2018, s. 160-175.
CHMIELEWSKI Marek ks.Chrystocentryzm duchowości Papieża PolakaJan Paweł II – Mistrz duchowy („Homo meditans”, t. 27), red. M. Chmielewski, Lublin 2006, s. 83-95.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryja w polskiej duchowości indywidualnej i wspólnotowejJasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu (Biblioteka Mariologiczna, 22), red. M. Chmielewski, Częstochowa 2018, s. 163-180.
CHMIELEWSKI Marek ks.Jezus Chrystus jako zasada życia i dziejów. 4. W mistyceJezus Chrystus. Ikona historii i wiary (Biblioteka „Encyklopedii Katolickiej”, t. 3), red. R. Dziura, Lublin 2004, s. 194-196.
CHMIELEWSKI Marek ks.Nowa ewangelizacja a duchowość. Implikacje józefologiczneKaliskie Studia Teologiczne, 7(2008), s. 5-18.
CHMIELEWSKI Marek ks.Kapłaństwo kobiet w nauczaniu Jana Pawła IIKapłaństwo w nauczaniu Jana Pawła II, red. J. Machniak, Kraków 2010, s. 103-116.
CHMIELEWSKI Marek ks.Czy jesteśmy potrzebni? Duchowość w życiu i posłudze prezbiteraKielecki Przegląd Diecezjalny, 87(2011), s. 572-587.
CHMIELEWSKI Marek ks.Bł. Jan Paweł II jako prorok miłości Boga w czasach współczesnych: rady i ostrzeżeniaKieleckie Studia Teologiczne, 11(2012), s. 7-24.
CHMIELEWSKI Marek ks.Czym jest życie duchowe chrześcijanina?Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Rycza-nowi w 75. rocznicę urodzin, red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec, Kielce 2014, s. 187-195.
CHMIELEWSKI Marek ks.Św. Jana Pawła II wizja nowej EuropyKościół wobec wyzwań współczesnych (Radomska Biblioteka Teologiczna, 7), red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2015, s. 35-47.
CHMIELEWSKI Marek ks.Misyjny charakter kapłaństwa w świetle programu duszpasterskiego na rok 1994/95Kronika Diecezji Radomskiej, 16(2007), nr 1, s. 85-102.
CHMIELEWSKI Marek ks.Kapłan jako penitentKronika Diecezji Radomskiej, 16(2007), nr 2, s. 99-214.
CHMIELEWSKI Marek ks.Rola cierpienia w rozwoju duchowym – implikacje dla kierownictwa duchowegoKronika Diecezji Radomskiej, 19(2010), nr 1, s. 63-80.
CHMIELEWSKI Marek ks.„Króluj nam, Chryste, w naszych parafiach” – parafia jako wspólnota ożywiana Eucharystią, Sło-wem Bożym i miłosierdziemKróluj nam Chryste! Ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 23-24 XI 2019, red. M. Chmielew-ski, A. Flaga, Kraków 2020, s. 45-57.
CHMIELEWSKI Marek ks.Racje uzasadniające zbudowanie pomnika Chrystusa Króla na krakowskich Łagiewnikach (zarys)Króluj nam Chryste! Ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 23-24 XI 2019, red. M. Chmielew-ski, A. Flaga, Kraków 2020, s. 181-187.
CHMIELEWSKI Marek ks.Wkład Sługi Bożego ks. Wincentego Granata w teologię Bożego MiłosierdziaKsiądz Wincenty Granat, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kandydat do chwały ołta-rzy, red. Z. Janiec. M. Tkaczyk, H. I. Szumił, Lublin 2017, s. 265-270.
CHMIELEWSKI Marek ks.Eucharystia w życiu św. Teresy Wielkiej (1515-1582)Kto spożywa Moje Ciało, ma życie wieczne. Refleksje o Eucharystii, red. D. Kwiatkowski, Poznań 2015, s. 103-116.
CHMIELEWSKI Marek ks.Nurty we współczesnej duchowości polskiej a formacja duchowa w instytutach świeckichKu szczęściu – bez oszustwa (Homo meditans, 18), red. J. Misiurek, A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1997, s. 277-290.
CHMIELEWSKI Marek ks.Giovanni Paolo II sulla spiritualità marianaLa Vergine Maria nel magistero di Giovanni Paolo II, red. T. Siudy, Città del Vaticano 2007, s. 217-237.
CHMIELEWSKI Marek ks.Ks. Antoni Słomkowski prekursor akademickiej teologii duchowości w Polsce (1957-2007)Lectio divina (Homo meditans, t. 29), red. J. M. Popławski, Lublin 2008, s. 161-179.
CHMIELEWSKI Marek ks.Argument z doświadczenia mistycznegoLeksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin-Kraków 2002, s. 105-108.
CHMIELEWSKI Marek ks.Dlaczego Szkot?Lignum Vitae. Rocznik Teologiczny WSD OO. Franciszkanów Łódź-Łagiewniki 10(2009), s. 427-431.
CHMIELEWSKI Marek ks.Eucharystia „źródłem i szczytem” dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka JezusLumen Christi tantum in Ecclesia. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin o. prof. dr. hab. Anto-niego Jozafata Nowaka OFM, red. T. Paszkowska, Lublin 2005, s. 179-191.
CHMIELEWSKI Marek ks.Jaka świętość dziś?Maksymilian – święty, lider, wydawca, red. M. Gołąb, J. M. Szewek, Kraków 2008, s. 9-34.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość kobiety w świetle jej zadań małżeńsko-rodzinnychMałżeństwo – przymierze miłości („Homo meditans”, t. 15), red. J. Misiurek i W. Słomka, Lublin 1995, s. 181-198.
CHMIELEWSKI Marek ks.Marcelina Darowska – przykład mistyki kobiecejMarcelina Darowska – niepokalański charyzmat wychowania, red. M. Chmielewski, J. Martynuska, Lublin 1996, s. 37-48.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryja – Matka MiłosierdziaMaryja i Kościół (Spiritualitas, 3), red. J. K. Miczyński, Lublin 2018, s. 29-36.
CHMIELEWSKI Marek ks.Kryteria eklezjalności współczesnych zrzeszeń chrześcijańskichMaryja i Kościół (Spiritualitas, 3), red. J. K. Miczyński, Lublin 2018, s. 145-160.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryja jako wzór życia w Duchu ŚwiętymMaryja Oblubienica Ducha Świętego, red. A. Gąsior, J. Królikowski, P. Łabuda, Tarnów 2009, s. 49-60.
CHMIELEWSKI Marek ks.Pobożność maryjna a nawrócenieMaryjność w Kościele i mariologia w teologii. Ogólnopolskie sympozjum z okazji dwudziestolecia Polskiego Towarzystwa Mariologicznego Częstochowa, 12-13 września 2019 r. (Biblioteka Mariolo-giczna, 23), red. M. Chmielewski, K. Zadrożny, Częstochowa 2020, s. 31-42.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryjne inspiracje w duchowości chrześcijańskiejMatka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej, red. J. Kumala, Licheń Stary 2010, s. 121-136.
CHMIELEWSKI Marek ks.Teologia duchowości w poszukiwaniu sensu życiaMiędzy sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka, red. D. Bryl, B. Kochaniewicz, J. Nawrot, E. Kotkowska, Poznań 2012, s. 605-612.
CHMIELEWSKI Marek ks.Polskie Stowarzyszenie Teologów DuchowościMiędzy sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka, red. D. Bryl, B. Kochaniewicz, J. Nawrot, E. Kotkowska, Poznań 2012, s. 613-615.
CHMIELEWSKI Marek ks.Il mistero dell’immacolata concezione di Maria nella spiritualità cattolicaMiles Immaculatae, 42(2006), f. 1, s. 143-156.
CHMIELEWSKI Marek ks.Prymat miłości w doświadczeniu mistycznym Marceliny DarowskiejMiłość większa niż grzech („Homo meditans”, t. 12), red. A. J. Nowak OFM, W. Słomka, Lublin 1996, s. 159-174.
CHMIELEWSKI Marek ks.Św. Teresa od Jezusa w pismach Marceliny Darowskiej (1827-1911)Mistrzynie świętości i prawdy. Katarzyna ze Sieny. Teresa z Avila, red. J. Misiurek, A. J. Nowak, J. M. Popławski, Lublin 1997, s. 189-203.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość teologa w świetle pism karmelitańskich Doktorów KościołaMistyka w codzienności („Karmel żywy”, t. 12), red. J. W. Gogola, Kraków 2009, s. 109-122.
CHMIELEWSKI Marek ks.Odkryć „geniusz kobiety”. Synteza myśli Jana Pawła II na temat kobietyMulieris dignitas. Promieniowanie kobiecości, red. T. Paszkowska, Lublin 2009, s. 45-59.
CHMIELEWSKI Marek ks.Przemiana człowieka w procesie zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od KrzyżaNa drodze zjednoczenia z Bogiem („Karmel żywy”, t. 2), red. J. W. Gogola, Kraków 2000, s. 113-131.
CHMIELEWSKI Marek ks.Inspiracje maryjne we współczesnych nurtach polskiej duchowościNa polskiej drodze maryjnej (Biblioteka Mariologiczna, 10), red. A. Gąsior, J. Królikowski, Często-chowa-Pasierbiec 2007, s. 153-164.
CHMIELEWSKI Marek ks.Ks. Prof. Dr hab. Walerian Słomka – curriculum vitaeNajważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 19-34.
CHMIELEWSKI Marek ks.Bibliografia publikacji Ks. Prof. Dr. Hab. Waleriana SłomkiNajważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 35-52.
CHMIELEWSKI Marek ks.Wykłady, odczyty, prelekcje i wywiady Ks. prof. Dr. Hab. Waleriana SłomkiNajważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 53-72.
CHMIELEWSKI Marek ks.Prace dyplomowe napisane pod kierunkiem Ks. Prof. Dr. Hab. Waleriana SłomkiNajważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 73-82.
CHMIELEWSKI Marek ks.Kontemplacyjne przejawy doświadczenia mistycznego bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911)Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 187-204.
CHMIELEWSKI Marek ks.Polska królestwem świętości i łaskiNiepodległa Polska królestwem Chrystusa. Ogólnopolskie obchody drugiej rocznicy proklamacji Ju-bileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki, 17-18 XI 2018 r., red. M. Chmielewski, A. Flaga, Kraków 2019, s. 77-84.
CHMIELEWSKI Marek ks.Tajemnica Niepokalanego Poczęcia w doświadczeniu mistycznym bł. Marceliny DarowskiejNiepokalana Matka Chrystusa (Biblioteka Mariologiczna, 7), red. K. Kowalik, K. Pek, Częstocho-wa-Lublin 2004, s. 87-100.
CHMIELEWSKI Marek ks.Misterium Niepokalanego Poczęcia w duchowości katolickiejNiepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie (Biblioteka Mariologiczna, 8), red. D. Mastalska, Czę-stochowa-Niepokalanów 2005, s. 97-107.
CHMIELEWSKI Marek ks.Rozmyślanie w modlitwie różańcowejNiepokalane Serce Maryi. Spojrzenie Kościoła (Wielka Nowenna Fatimska 2009-2017), red. K. Czapla, Zakopane 2011, s. 87-106.
CHMIELEWSKI Marek ks.Geneza i założenia „Leksykonu duchowości katolickiej”Nova et vetera polskiej duchowości („Duchowość w Polsce, t. 10), red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 21-25.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość kapłana-senioraNova et vetera polskiej duchowości („Duchowość w Polsce, t. 10), red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 246-258.
CHMIELEWSKI Marek ks.Mariawici: ks. Jan Kowalski i m. Felicja Kozłowska w doświadczeniu mistycznym s. Hilarii Głów-czyńskiejO ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicz-nego KUL, red. P. Kantyka, P. Kopiec, M. Składanowski, Lublin 2013, s. 325-335.
CHMIELEWSKI Marek ks.Podstawy duchowości Akcji Katolickiej w PolsceOblicza doskonałości chrześcijańskiej, red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 76-88.
CHMIELEWSKI Marek ks.„Geniusz kobiety” Maryi jako wzór chrześcijańskiego życia duchowegoOblicza doskonałości chrześcijańskiej, red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 161-174.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryja „świetlanym znakiem miłosierdzia” – Ostrobramska duchowość miłosierdziaOblicza miłosierdzia, red. E. Matulewicz (Radomska Biblioteka Teologiczna, 4), Warszawa 2010, s. 57-72.
CHMIELEWSKI Marek ks.Kościół wiecznie młodyOdczytać życie Błogosławionej Chiary Luce Badano (1971-1990), red. J. K. Miczyński, Lublin 2015, s. 75-81.
CHMIELEWSKI Marek ks.Różaniec – szkołą życia duchowego na III tysiąclecieOdkrywanie różańca („Biblioteka Mariologiczna”, t. 6), red. T. Siudy, W. Życiński, Częstochowa-Kraków 2003, s. 119-135.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość jako nauka i sztukaOjcostwo duchowe – teoria i praktyka, red. M. Chmielewski, Lublin 2001, s. 171-188.
CHMIELEWSKI Marek ks.Czy mistyk potrzebuje obrazu?Okiem mistyka („Fides ex visu”), red. A. Kramiszewska, Lublin 2012, s. 11-19.
CHMIELEWSKI Marek ks.Institute of Spiritual TheologyOne hundred years of theology at the John Paul II Catholic University of Lublin, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2019, s. 121-127.
CHMIELEWSKI Marek ks.Św. Jana Pawła II chrystologiczno-personalistyczne ujęcie życia duchowegoPamięć i zobowiązanie. W hołdzie wobec myśli świętego Jana Pawła II, red. W. Wojtyła, Radom 2017, s. 25-42.
CHMIELEWSKI Marek ks.W szkole „maryjnego czuwania”Pielgrzymujemy z Jasnogórską Matką (jestem – pamiętam – czuwam) (Colloquia disputationes, 49), red. T. Nawracała, A. Wojtczak, Poznań 2019, s. 135-152
CHMIELEWSKI Marek ks.Cierpienie w rozwoju duchowym. Implikacje dla kierownictwa duchowegoPokornej służbie prawdzie i miłości. Księga Pamiątkowa ku czci Ojca profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (Mistyka polska, t. 88), Warszawa 2008, s. 79-92.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryjność wybranych polskich świętych i mężów stanu – świadectwem i drogowskazem dla obecne-go pokolenia PolakówPolski Tyś Królową i najlepszą Matką. Maryja w dziejach Polski i Europy (Bibliotheca Kolbiana. Monografie, 5), red. G. M. Bartosik, I. Klimczyk, I. Krysiak, Niepokalanów 2018, s. 113-136.
CHMIELEWSKI Marek ks.Propagowane przez prasę laicką postawy względem człowieka a duchowość chrześcijańskaPostawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka (Duchowość w Polsce, 2), red. M. Chmielewski, Lublin 1995, s. 50-74.
CHMIELEWSKI Marek ks.Misyjny charakter kapłaństwa w świetle programu duszpasterskiego na rok 1994/95Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka (Duchowość w Polsce, 2), red. M. Chmielewski, Lublin 1995, s. 226-245.
CHMIELEWSKI Marek ks.Eucharystia na drodze świętości św. Rafała KalinowskiegoPowołani do świętości („Karmel żywy”, t. 4), red. J. W. Gogola, Kraków 2002, s. 119-135.
CHMIELEWSKI Marek ks.Świętość w dziejach Kościoła. Zarys problematykiPowołani do świętości, red. K. Lala, Katowice 2009, s. 26-44.
CHMIELEWSKI Marek ks.Wkład Sługi Bożego ks. Wincentego Granata w teologię Bożego MiłosierdziaPrzegląd Uniwersytecki, 28(2016), nr 1, s. 41-43.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość Aktu oddania Matce BożejPrzez Akt oddania do zawierzenia Maryi w trzecim tysiącleciu, red. Z. S. Jabłoński, J. Pach, Jasna Góra-Częstochowa 2004, s. 59-70.
CHMIELEWSKI Marek ks.„Przez Jezusa do Maryi” w duchowości polskiejPrzez Jezusa do Maryi („Biblioteka Mariologiczna”, t. 4), red. S. C. Napiórkowski, K. Pek, Często-chowa-Licheń 2002, s. 125-137.
CHMIELEWSKI Marek ks.Historia i teologia rekolekcji i dni skupieniaRekolekcje i dni skupienia („Formatio permanens”, Biuletyn Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej przy Komisji Duchowieństwa KEP, nr 15), red. M. Puziak, T. Trzaskawka, Gniezno 2015, s. 17-46.
CHMIELEWSKI Marek ks.Missionary attitude as en essential dimension of Catholic SpiritualityRocznik Teologii Katolickiej (Białystok), 2017, t. 16/3, s. 53-68.
CHMIELEWSKI Marek ks.Podstawowe zagadnienia metodologiczne teologii duchowościRoczniki Teologiczne, 38-39(1991-1992), z. 5, s. 21-34.
CHMIELEWSKI Marek ks.Semiotyka tekstu mistycznego (Podsumowanie Międzynarodowego Kongresu Semiotyki Tekstu Mi-stycznego)Roczniki Teologiczne, 40(1993), z. 5, s. 93-104.
CHMIELEWSKI Marek ks.Zagadnienie duchowości w «Katechizmie Kościoła Katolickiego»Roczniki Teologiczne, 42(1995), z. 5, s. 5-25.
CHMIELEWSKI Marek ks.Posoborowe koncepcje teologii duchowościRoczniki Teologiczne, 43(1996), z. 5, s. 21-37.
CHMIELEWSKI Marek ks.Źródła teologii duchowościRoczniki Teologiczne, 43(2001), z. 5, s. 49-69.
CHMIELEWSKI Marek ks.Kapłan jako penitentRoczniki Teologiczne, 44(1997) nr 5, s. 85-99.
CHMIELEWSKI Marek ks.Dzieło „intronizacji Chrystusa Króla” w Polsce jako przykład komplementarności charyzmatów w KościeleRoczniki Teologiczne, 45(2018), z. 5, s. 93-105.
CHMIELEWSKI Marek ks.Parafia jako wspólnota wspólnot w polskich publikacjach posoborowychRoczniki Teologiczne, 46(1999), z. 5, s. 161-177.
CHMIELEWSKI Marek ks.Teologia duchowości w wybranych dokumentach KościołaRoczniki Teologiczne, 47(2000), z. 5, s. 93-101.
CHMIELEWSKI Marek ks.Teologia duchowości w formacji do kapłaństwaRoczniki Teologiczne, 49(2002) z. 5, s. 109-124; to samo: „Kronika Diecezji Radomskiej” 16(2007), nr 3, s. 333-349.
CHMIELEWSKI Marek ks.Integrujący charakter teologii duchowościRoczniki Teologiczne, 50(2003) z. 5, s. 43-60.
CHMIELEWSKI Marek ks.Rodzicielstwo jako duchowe spełnienie człowiekaRoczniki Teologiczne, 54(2007), z. 5, s. 157-164.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość chrztu według papieskich orędzi i przemówień na Światowych Dniach MłodzieżyRoczniki Teologiczne, 62(2015), z. 5, s. 5-21.
CHMIELEWSKI Marek ks.Implications of the postconciliar mariology for the catholic spirituality in PolandRoczniki Teologiczne, 63(2016), z. 5, s. 185-204.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość chrześcijańska na tle współczesnych koncepcji duchowości. Zarys problematykiRoczniki Teologiczne, 64(2017), z. 5, s. 159-179
CHMIELEWSKI Marek ks.Teologia duchowości jako dyscyplina naukowa. Zarys problematykiRoczniki Teologiczne, 66(2019), z. 5, s. 115-132.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość maryjna według Jana Pawła IIRoczniki Teologii Duchowości, 2(2010), s. 51-67.
CHMIELEWSKI Marek ks.Metodologiczne aspekty duchowości maryjnejSalvatoris Mater, 1(1999), nr 2, s. 320-336.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowe i mistyczne doświadczenie Maryi zamieszkiwania w Niej Trójcy ŚwiętejSalvatoris Mater, 2(2000), nr 3, s. 251-267.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryjny wymiar duchowości w ujęciu Jana Pawła IISalvatoris Mater, 5(2003) nr 4, s. 259-277.
CHMIELEWSKI Marek ks.Niepokalane Poczęcie jako model doświadczenia mistycznegoSalvatoris Mater, 6(2004), nr 4, s. 304-319.
CHMIELEWSKI Marek ks.Mistyka maryjna. Kwestie metodologiczneSalvatoris Mater, 11(2009), nr 1, s. 21-31.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryjny wymiar duchowości katolickiej. Wybór czy konieczność?Salvatoris Mater, 12(2010), nr 1-2, s. 11-23.
CHMIELEWSKI Marek ks.Implikacje posoborowej mariologii dla duchowości katolickiej w PolsceSalvatoris Mater, 16(2014), nr 1-4, s. 154-170.
CHMIELEWSKI Marek ks.Orędzie fatimskie lekarstwem na europejską chorobę horyzontalizmuSalvatoris Mater, 18(2016), 1-4, s. 139-151.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość sanktuariumSanktuarium Ostrobramskie – miejsce łaski i miłosierdzia. Konferencja naukowa z okazji 25. rocznicy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej i nadania tytułu Bazyliki Mniejszej, Skarżysko-Kamienna, 17 X 2014 r., red. I. Bokwa, M. Chmielewski, J. Karbownik, Ostra Brama Skarżysko-Kamienna 2014, s. 49-68.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość miłosierdziaSanktuarium Ostrobramskie szkołą miłosierdzia, red. J. Karbownik, T. Siudy, Skarżysko-Kamienna 2005, s. 103-114.
CHMIELEWSKI Marek ks.Teologia duchowościSekcja Duchowości Teologów Polskich, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, red. K. Góźdź, K. Klauza i inni, t. 3, Lublin 2005, s. 391-422.
CHMIELEWSKI Marek ks.La lingua mistica della Madre Marcelina DarowskaSemiotica del testo mistico. Atti del Congresso Internazionale. L’Aquila – Forte Spagnolo – 24/30 Giugno 1991, red. G. De Gennaro, L’Aquila 1995, s. 400-402.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej. Kwestie metodologiczneSignum magnum – duchowość maryjna (Homo meditans, t. 23), red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 19-33.
CHMIELEWSKI Marek ks.Konsekracja kapłańskaSługa kapłańskiego ludu. O diecezjalnej duchowości prezbitera, red. T. Rusiecki, Kielce 2017, s. 97-126.
CHMIELEWSKI Marek ks.Posługa kierownictwa duchowego wobec małżonkówSolidarni z rodziną, red. Cz. Murawski, Sandomierz 2006, s. 143-176.
CHMIELEWSKI Marek ks.Doświadczenie mistyczne św. Pawła Apostoła jako źródło ewangelizacjiSoter. Journal of Religious Science (Kaunas) 31(59) 2009, s. 17-24.
CHMIELEWSKI Marek ks.Wymiana naukowa pomiędzy „Homo meditans” i „Soter”Soter. Journal of Religious Science (Kaunas) 2009, nr 32, s. 7-13.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość a horyzontalizm społeczeństwa europejskiegoSoter. Journal of Religious Sciences (Kaunas), 2006, nr 17, s. 19-26.
CHMIELEWSKI Marek ks.Niepokalana Róża duchowna – natchnienie dla odnowionego życia duchowegoSpotkanie w Domu Maryi. Refleksja duszpasterska nad rozwojem kultu Matki Bożej Tuchowskiej, red. B. Augustowski, Tuchów 2017, s. 60-83.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość paulinów w świetle najstarszych traktatów ascetycznychStudia Claromontana, 27(2009), s. 71-102.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość życia konsekrowanego w instytutach świeckichStudia Diecezji Radomskiej, 1(1998), s. 31-44.
CHMIELEWSKI Marek ks.Od teologii ascetyczno-mistycznej do teologii duchowościStudia Diecezji Radomskiej, 2(1999), s. 89-102.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość świeckiego apostołaStudia Gdańskie, 20(2007), s. 183-200.
CHMIELEWSKI Marek ks.Parafia jako wspólnota wspólnot w polskich publikacjach posoborowychStudia Sandomierskie, 6(1990-1996), s. 281-292
CHMIELEWSKI Marek ks.Modlitwa w życiu duchowym świeckich konsekrowanych. Studium w świetle nauczania Kościoła na temat instytutów świeckichStudia Włocławskie, 14(2012), s. 146-160
CHMIELEWSKI Marek ks.Lektura duchowa kapłanaSztuka bycia księdzem. Poradnik, red. J. Augustyn, Kraków 2010, s. 195-202.
CHMIELEWSKI Marek ks.Zaangażowanie patriotyczne św. Rafała KalinowskiegoŚw. Rafał Kalinowski – w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100-lecie śmierci (1907-2007). Materiały z sym-pozjum. Katolicki Uniwersytet Lubelski, 26 X 2007, red. S. Fudala, Kraków 2009, s. 33-51.
CHMIELEWSKI Marek ks.Świadek i nauczycielka – Maria Szymanowska (1901-1983)Świadek Jezusa („Homo meditans”, t. 25), red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 213-237.
CHMIELEWSKI Marek ks.Doświadczenie Chrystusa Światłości w rozwoju duchowymŚwiatło tajemnic różańcowych w nauczaniu Jana Pawła II. Ogólnopolskie sympozjum Mariologicz-no-Maryjne, Jasna Góra 16-17 stycznia 2003, red. Z. Jabłoński, Częstochowa 2003, s. 141-155.
CHMIELEWSKI Marek ks.Świeccy konsekrowani – „laboratorium Kościoła”Świeccy i świętość (Spiritualitas, 4), red. J. K. Miczyński, Lublin 2019, s. 57-71.
CHMIELEWSKI Marek ks.Teologia i duchowość apostolstwaŚwieccy konsekrowani w Kościele lokalnym, red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 79-113.
CHMIELEWSKI Marek ks.Chrystus w doświadczeniu duchowym Teresy od JezusaŚwięta Teresa od Jezusa mistrzynią życia duchowego („Karmel żywy”, 3), red. J. W. Gogola, Kraków 2002, s. 33-49.
CHMIELEWSKI Marek ks.Święta Teresa z Lisieux wzorem postawy eklezjalnejŚwięta Teresa z Lisieux Słowem Boga dla świata („Karmel żywy”, t. 1), red. J. W. Gogola, Kraków 1998, s. 47-63.
CHMIELEWSKI Marek ks.Św. Paweł jako przykład mistyki mistagogiczno-profetycznejŚwięty Paweł i jego dzieło (Spiritualitas, 1), red. J. Miczyński, Lublin 2014, s. 51-63.
CHMIELEWSKI Marek ks.Chrystocentryzm duchowości miłosierdziaTajemnica Bożego Miłosierdzia w charyzmacie mariańskim, red. J. Kumala, Licheń 2004, s. 61-77.
CHMIELEWSKI Marek ks.Niepokalane Poczęcie a duchowość katolickaTarnowskie Studia Teologiczne, 36(2017) nr 2, s. 5-21.
CHMIELEWSKI Marek ks.Święci pragną świętościTarnowskie Studia Teologiczne” 2010, t. XXVIII/2, s. 3-11.
CHMIELEWSKI Marek ks.Metodologia duchowości katolickiejTeologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka i inni, Lublin 1993, s. 49-69.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość życia konsekrowanegoTeologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka i inni, Lublin 1993, s. 230-249.
CHMIELEWSKI Marek ks.Poszukiwanie «sacrum» w życiu osób konsekrowanychTeologia i Człowiek. Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK 5(2005), s. 159-167.
CHMIELEWSKI Marek ks.Teologia duchowościTeologia polska na XXI wiek, red. K. Góźdź, K. Klauza, Lublin 2005, s. 153-178
CHMIELEWSKI Marek ks.Dogmat Niepokalanego Poczęcia: inspiracje dla chrześcijańskiej duchowościTota pulchra es Maria. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum mariologicznego z okazji 150 rocz-nicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej, red. J. Kumala, Licheń 2004, s. 337-354.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryja wzorem konsekrowanego dziewictwa i wdowieństwa w KościeleTożsamość i misja konsekrowanych dziewic, wdów i pustelników, red. T. Rusiecki, „Alleluja” Kra-ków 2017, s. 79-92.
CHMIELEWSKI Marek ks.Chrystoformizacja u podstaw życia duchowegoTrzeba, aby Chrystus królował. Ogólnopolskie obchody rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 17-19 XI 2017 r., red. M. Chmie-lewski, J. Kobienia, A. Flaga, Kraków 2018, s. 29-38.
CHMIELEWSKI Marek ks.Radość w życiu duchowym świeckich konsekrowanychTylko służyć (Mistyka polska, 146), red. W. Gałązka, Warszawa 2016, t. 2, s. 77-84.
CHMIELEWSKI Marek ks.Asceza w doświadczeniu duchowym bł. Elżbiety od Trójcy ŚwiętejUwielbienie chwały („Karmel żywy”, t. 6), red. J. W. Gogola, Kraków 2004, s. 139-154.
CHMIELEWSKI Marek ks.Modlitwa w ujęciu bł. Jana Pawła IIVerbum vitae, 22(2012), s. 215-233.
CHMIELEWSKI Marek ks.„Trwajcie w miłości mojej (J 15, 9)”. Formacja permanentna kapłanaVeritati et Caritati, 10(2018), s. 55-74.
CHMIELEWSKI Marek ks.Płaszczyzna moralno-duchowa przemiany człowiekaVia Consecrata, 2(1999) nr 5, s. 56.
CHMIELEWSKI Marek ks.Instytuty świeckieVita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze, red. A. J. Nowak, Lublin 1998, s. 407-427.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość paulinów w świetle najstarszych paulińskich traktatów ascetycznychVox Eremi, 59(2009), nr 25, s. 20-25.
CHMIELEWSKI Marek ks.Pierwszeństwo formacji dla ciągłej odnowy duchowej i apostolskiejW jedności uobecniać Chrystusa w świecie. VII Sympozjum Konferencji Wyższych Przełożonych In-stytutów Życia Konsekrowanego w Polsce, Lublin 21-23 kwietnia 2015, bez. red. Warszawa 2015, s. 53-61.
CHMIELEWSKI Marek ks.Wynagrodzenie w duchowości św. Faustyny KowalskiejW misji wynagradzania Bogu przez Serce Jezusa. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego kultowi Serca Jezusowego, Lublin 2 X 2014, red. J. Wełna, E. Ziemann, Kraków 2015, s. 100-112.
CHMIELEWSKI Marek ks.Ks. Eugeniusz Weron pierwszy przewodniczący Sekcji Duchowości Teologów PolskichW służbie prawdzie i miłości. Powołanie do świętości i apostolstwa. Księga pamiątkowa dedykowa-na księdzu profesorowi Eugeniuszowi Weronowi SAC z okazji 85. Rocznicy urodzin i sześćdziesięcio-lecia święceń kapłańskich, red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Skibiński, Poznań 1998, s. 51-60.
CHMIELEWSKI Marek ks.Maryja w tajemnicy EucharystiiWielka tajemnica wiary. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020. Zeszyt teolo-giczno-pastoralny, red. J. Bartoszek, R. Chromy, K. Piechaczek, [Katowice] 2019, s. 87-99.
CHMIELEWSKI Marek ks.Duchowość drogą zniewoleniaWyzwolenie i modlitwa („Spiritualitas”, 2), red. J. K. Miczyński, Lublin 2016, s. 95-112.
CHMIELEWSKI Marek ks.Ciemność światłem – modlitwa mistycznaWyzwolenie i modlitwa („Spiritualitas”, 2), red. J. K. Miczyński, Lublin 2016, s. 147-162.
CHMIELEWSKI Marek ks.Powołani do życia konsekrowanego w świecieZ Chrystusem w świecie. Instytuty świeckie w 50-lecie „Provida Mater Ecclesia”. Wypowiedzi Ko-ścioła. Materiały z sympozjum, red. M. Chmielewski, W. Słomka, K. Stawecka, Lublin 1997, s. 216-234.
CHMIELEWSKI Marek ks.Bł. Marcelina Darowska wśród świadków miłości w „szkole” Jasnogórskiej KrólowejZ Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro. Ogólnopolskie Sympozjum Mario-logiczno-Maryjne, Jasna Góra 23-24 IV 2010, red. Z. S. Jabłoński, Jasna Góra-Częstochowa 2010, s. 262-279.
CHMIELEWSKI Marek ks.Wiara podstawą życia duchowegoZeszyty formacji katechetów, 14(2014), nr 2, s. 5-10.
CHMIELEWSKI Marek ks.Kierownictwo duchowe we współczesnych zrzeszeniach katolickichŻycie duchowe,, 2(1995), nr 1, s. 55-72
CHMIELEWSKI Marek ks.Eucharystia – miejsce doświadczenia wolności i wspólnoty osób konsekrowanychŻycie konsekrowane, 2(14)1997, s. 13-18.
CHMIELEWSKI Marek ks.Życie konsekrowane – znak i manifestacja prorockiej misji KościołaŻycie Konsekrowane, 2000, nr 4, s. 28-34.
CHMIELEWSKI Marek ks.Życie konsekrowane awangardą duchowości chrześcijańskiej w Trzecim TysiącleciuŻycie Konsekrowane, 2001, nr 1, s. 25-34.
CHMIELEWSKI Marek ks.Kobieta konsekrowana wobec dehumanizujących procesów globalizacjiŻycie Konsekrowane, 3(2001), nr 31, 86-100.
CHMIELEWSKI Marek ks.Radość istotnym wymiarem duchowości życia konsekrowanegoŻycie konsekrowane, 2002 nr 6, s. 30-41.
CHMIELEWSKI Marek ks.Konsekrowani w świecie i dla świataŻycie konsekrowane, 5(43)2003, s. 26-33.
CHMIELEWSKI Marek ks.Współczesne zagrożenia wiary i ich konsekwencja dla życia duchowegoŻycie Konsekrowane, 9(104) 2013, s. 28-41.
CHMIELEWSKI Marek ks., Konsekracja. II. OsóbEncyklopedia Katolicka, red. B. Migut, Lublin 2002, k. 676-677.
CHMIELEWSKI Marek ks., BUSTINCE SOLA L. Duchowość życia teologalnegoTeologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka i inni, Lublin 1993, s. 114-123.
CHMIELEWSKI Marek ks., BUSTINCE SOLA L. Misyjny wymiar duchowości chrześcijańskiejTeologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka i inni, Lublin 1993, s. 376-388.
CHMIELEWSKI Marek ks., JEZIERSKI Jacek ks. Duchowość współczesnych zrzeszeń chrześcijańskichTeologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka i inni, Lublin 1993, s. 389-402.
CHMIELEWSKI Marek ks., KRZYWICKI Mateusz ks.Doskonałość kapłańska w świetle teologii polskiej okresu międzywojennegoKapłan pośród ludu kapłańskiego (Homo meditans, t. 14), red. J. Misiurek, Lublin 1993, s. 109-131.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMINeuroteologia czy neuromitologia? O próbach neurobiologicznego badania modlitwyDuchowość w Polsce, 15(2013), s. 235-244.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMIPomoc psychologiczna a modlitwa o uzdrowienie wewnętrzneRoczniki Teologiczne, 61(2014), z. 5, s. 79-98.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMIKatechumenat jako droga do dojrzałości chrześcijańskiej na kolejnych etapach rozwoju człowiekaWrocławski Przegląd Teologiczny” 2014,
nr 2, s. 203-214
JASTRZĘBSKI Andrzej OMIReceptywno-responsywne ujęcie duchowości. Zarys problematykiDuchowość w Polsce, 16(2014), s. 167-178.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMIPsychologiczny wymiar grzechuŚwięty Kościół grzesznych ludzi. XLVI Tydzień Eklezjologiczny, red. M. Pyzik-Turska, P. Stepnowska, Lublin 2014, s. 118-126.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMIPrawda drogą do wolności odpowiedzialnej według św. Jana Pawła IIZeszyty Formacji Katechetów, 2015, nr 2, s. 25-34
JASTRZĘBSKI Andrzej OMIOblatio sequitur esseLumen Gentium, 2014, nr 2, s. 138-151.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMISakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego jako egzystencjalny przełom w życiu człowiekaRoczniki Teologiczne, 62(2015), . 5, s. 69-82.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMIHomo deificatusWrocławski Przegląd Teologiczny, 2015, nr 1, s. 7-18.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMIMilczenie jako znak samotności oraz droga wyjścia. Perspektywa psychoterapeutyczna Deum et animam scire, red. J. Grzeszczak, K. Stachewicz, Poznań 2015, s. 211-224.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMIUzależnienie a łaskaWyzwolenie i modlitwa (Spiritualitas, 2), red. J. K. Miczyński, Lublin 2016, s. 113-124.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMIInspiracje teologii Hansa Ursa von Balthasara Filozofia Chrześcijańska, 13(2016), s. 121-134.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMIProblemy duchowe a psychicznePraktyczna psychologia dla teologów, red. M. Guzewicz, J. Czerkawski, Kielce 2017, s. 269-288.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMIOn the possibility of the psychology of spiritualityCounseling and Spirituality, 36(2017), nr 1-2, s. 33-49.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMIThe Neuroscience of Spirituality,Pastoral Psychology, 2018, nr 67(5), s. 515-524.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMILecząca, oczyszczająca i integrująca rola samotności w życiu człowiekaSpołeczne i osobiste przestrzenie samotności, red. M. Gajewski, Z. Dołęga, Warszawa-Milanówek, s. 41-52.
JASTRZĘBSKI Andrzej OMICzym jest neuroteologia?Katecheta, 2015, nr 10, s. 53-57.
KOWALCZYK MartaIdee cysterskie na terenie Cesarstwa rzymsko-niemieckiego w XII-XIII wiekuPro animarum salute, red. E. Wiszowaty, Olsztyn 2007, s. 300-318.
KOWALCZYK MartaZesłanie Ducha Świętego w polskich tradycjach ludowych i w nauczaniu KościołaSacerdos alter Christus. Kapłan w życiu i posłudze Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin ks. prof. zw. dr. hab. Władysława Nowaka, red. S. Ropiak, M. Tunkiewicz, Olsztyn 2010, s. 497-524.
KOWALCZYK Marta„Mitochondrialna Ewa”. Pomiędzy wiarą i naukąTeoria ewolucji a wiara chrześcijan, red. E. Wiszowaty, K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2010, s. 202-212.
KOWALCZYK MartaGodność pracy osób niepełnosprawnychGodność pracy ludzkiej, red. J. Cymbała, Olsztyn 2010, s. 75-88.
KOWALCZYK MartaPriorytety w działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznymPrzestrzenie pracy socjalnej, red. J. Stala, Kraków 2010, s. 285-302.
KOWALCZYK MartaŚw. Gertruda Wielka – benedyktyńska oblubienica ChrystusaUt in omnibus glorificetur Deus. Księga Pamiątkowa ofiarowana Siostrze Profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej OSB, red. M. Jodkowski, Olsztyn 2013, s. 207-228.
KOWALCZYK MartaKształcenie osób niepełnosprawnych na poziomie uniwersyteckim w Polsce. Podstawowe problemy i propozycje rozwiązańW służbie Bogu i człowiekowi. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny ks. kan. prał. dr. Wiesława Mikołaja Więcka, red. A. Bielinowicz, Olsztyn 2013, s. 291-301.
KOWALCZYK MartaModlitwy św. Gertrudy Wielkiej świadectwem umiłowania BogaIn persona Christi w służbie pasterskiej obecności Chrystusa. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu Misiaszkowi w 75. Rocznicę Urodzin, red. E. Wiszowaty, Olsztyn 2013, s. 137-157.
KOWALCZYK MartaAspekty teologiczne objawień bł. Doroty z Mątów według „Liber de festis” Mistrza Jana z KwidzynaVeritas Christi Liberat. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65. Rocznicę urodzin, 40. Rocznicę kapłaństwa i 20. Rocznicę biskupstwa, red. K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński, J. M. Wojtkowski, Olsztyn 2014, s. 377-388.
KOWALCZYK MartaModlitwa podstawą życia duchowego błogosławionej Doroty z MątówKwidzyńska rekluza. Uniwersalne i regionalne przejawy kultu błogosławionej Doroty z Mątów Wielkich, red. J. Hochleitner, Kwidzyn 2014, s. 77- 92.
KOWALCZYK MartaAniołowie według „Scivias” św. Hildegardy z BingenPytając o prawdę rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Prof. dr. hab. Stanisława Bafii CSsR, red. M. Pawliszyn, Tuchów 2015, s. 285-297.
KOWALCZYK MartaMaria z Magdali w wizjach średniowiecznych mistyczek – św. Mechtyldy von Hackeborn, św. Brygidy Szwedzkiej i bł. Doroty z MątówŚw. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce, red. J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński, Olsztyn 2015, s. 281-290.
KOWALCZYK MartaZatrudnienie i godna płaca osób niepełnosprawnych wyzwaniem dla współczesnych władz Polski w świetle nauczania Jana Pawła IICzłowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna, t. 6, red. M. Plopa, Elbląg 2016, s. 73-93.
KOWALCZYK MartaDuszpasterstwo bliskie człowiekowi z niepełnosprawnościąRodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy, red. E. Osewska, Tarnów 2016, s. 239-245.
KOWALCZYK Marta1050 lat wierności europejskiej tradycji modlitewnej na ziemiach polskichw: „Zanurzeni w Chrystusa” (Rz 6,3). Ochrzczeni kształtują nową rzeczywistość, red. A. Nalewaj, A. Jucewicz, Olsztyn 2017, s. 23-40.
KOWALCZYK MartaDoświadczenia duchowe bł. Doroty z Mątów na tle przeżyć wybranych mistyczek średniowiecznychBeata Dorothea Montoviensis, Prusiae Patrona. 40 rocznica zatwierdzenia kultu bł. Doroty z Mątów Wielkich, red. W. Zawadzki, Kwidzyn 2017, s. 80-101.
KOWALCZYK MartaRejza Konrada von Jungingen według wizji bł. Doroty z MątówW służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie w archidiecezji i metropolii warmińskiej. Księga jubileuszowa księdza arcybiskupa dra Wojciecha Ziemby metropolity warmińskiego i wielkiego kanclerza wydziału teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z okazji 50-lecia święceń prezbiteratu i 35-lecia sakry biskupiej, red. K. Parzych-Blakiewicz, J. Pawlik, P. Rabczyński, M. Żmudziński, Olsztyn 2017, s. 193-202.
KOWALCZYK MartaList biskupa Jana Lipskiego a możliwość odnalezienia relikwii bł. Doroty z MątówBeata Dorothea Montoviensis, Prusiae Patrona. 40 rocznica zatwierdzenia kultu bł. Doroty z Mątów Wielkich, red. W. Zawadzki, Kwidzyn 2017, s. 124-128.
KOWALCZYK MartaZnaczenie podstawowych symboli Kawalerów Maltańskich w perspektywie historyczno-teologicznejZakon Maltański wczoraj i dziś na progu X stulecia istnienia, red. M. Kowalczyk, M. Koszutski, Poznań 2017, s. 79-95.
KOWALCZYK MartaŚwięta Katarzyna Aleksandryjska w wizjach średniowiecznych mistyczek – św. Mechtyldy z Magdeburga, św. Gertrudy Wielkiej i bł. Doroty z MątówŚwięta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, red. J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński, Olsztyn 2016, s. 167-178.
KOWALCZYK MartaJan Chrzciciel – patron Zakonu MaltańskiegoZakon Maltański wczoraj i dziś na progu X stulecia istnienia, red. M. Kowalczyk, M. Koszutski, Poznań 2017, s. 65-78.
KOWALCZYK MartaModlitwy do św. JackaŚwięty Jacek Odrowąż w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2017, s. 145-167.
KOWALCZYK MartaIdee zawarte w traktacie o ośmiu błogosławieństwach Jana z Kwidzyna a drogi duchowe patronki diecezji elbląskiej – Doroty z MątówSrebrny jubileusz diecezji elbląskiej. Tradycja. Struktury. Ludzie, red. W. Zawadzki, Elbląg 2018, s. 21-38.
KOWALCZYK MartaWpływ przeżyć mistycznych na rozwój kultu Serca JezusowegoWarmińskie wiadomości archidiecezjalne, 2005, nr 80, s. 61- 67.
KOWALCZYK MartaTeologiczne rozumienie „służby” w odniesieniu do osób zatrudnionych w sektorze publicznymAteneum Kapłańskie, 153(2009), s. 114-119.
KOWALCZYK MartaCztery mistyczki, dwa imiona i jeden klasztorStudia Warmińskie, 46(2009), s. 295-305.
KOWALCZYK MartaUroczystość Wszystkich Świętych w teologii Kościoła i w polskich tradycjach ludowychTarnowskie Studia Teologiczne, 28(2009), nr 1, s. 93-118.
KOWALCZYK MartaBeginaż jako forma życia dla świeckich nie tylko w średniowieczuAteneum Kapłańskie, 153(2009), s. 136-142.
KOWALCZYK MartaRichelieu – ksiądz, reformator, człowiekAteneum Kapłańskie, 154(2010), s. 519-525.
KOWALCZYK MartaDzień Zaduszny w tradycji katolickiej i polskich obyczajachHomo Dei. Przegląd teologiczno-duszpasterski, 74(2010), nr 4(297), s. 68-80
KOWALCZYK MartaDesakralizacja kościołów. Rytuał sacrum czy profanum?Nurt SVD 45(2011), t. 130, s. 207-227.
KOWALCZYK MartaDlaczego Matki Kościoła?Ateneum Kapłańskie, 157(2011), s. 335-343.
KOWALCZYK MartaSakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia i uzdrowienia w doświadczeniach mistycznych św. Gertrudy WielkiejPoznańskie Studia Teologiczne, 26(2012), s. 207-227.
KOWALCZYK MartaCzłowiek sumienia a działalność polityczna w myśli Jana Pawła IIForum politologiczne, 2012, nr 14, s. 275-294.
KOWALCZYK MartaMiłość do człowieka a kontemplacjaAteneum Kapłańskie, 160(2013), s. 325-339.
KOWALCZYK MartaMyśli przewodnie „Siedmiolilii” oraz „Żywota” Doroty z Mątów na podstawie przekazu Mistrza Jana z KwidzynaStudia Elbląskie, 14(2013), s. 289-305.
KOWALCZYK MartaCharakterystyka doświadczeń mistycznych bł. Doroty z Mątów na podstawie historycznych źródeł autorstwa Mistrza Jana z KwidzynaStudia Warmińskie 51(2014), s. 95-107.
KOWALCZYK MartaEucharystia w centrum życia duchowego bł. Doroty z Mątów według historycznego przekazu „Liber de festis” Mistrza Jana z KwidzynaStudia Elbląskie 15(2014), s. 155-164.
KOWALCZYK MartaWprowadzenie do De octo beatitudinibus Jana z Kwidzyna w przekładzie ks. biskupa Juliana WojtkowskiegoForum Teologiczne, 18(2017), s. 241-242.
KOWALCZYK MartaWszyscy święci w wizjach wybranych mistyczek średniowiecznych – św. Gertrudy Wielkiej, św. Brygidy Szwedzkiej i bł. Doroty z MątówForum Teologiczne 18(2017), s. 75-87.
KOWALCZYK MartaMikołaj z Pszczółek (1350-1420) – spowiednik bł. Doroty z Mątów i gdański szpitalnikStudia Elbląskie, 19(2018), s. 43-53.
PARZYSZEK Czesław SAC Paweł VI o laikacieCollectanea Theologica, 43(1973), f. 3, s. 137-142.
PARZYSZEK Czesław SAC Papieże o międzynarodowych organizacjach laikatuCollectanea Theologica, 44(1974), f. 2, s. 139-144.
PARZYSZEK Czesław SAC Przemówienie Pawła VI o Akcji KatolickiejCollectanea Theologica, 44(1974), f. 3, s. 131-135.
PARZYSZEK Czesław SAC Paweł VI o stosunku Kościoła do świataCollectanea Theologica, 45(1975), f. 2, s. 155-158.
PARZYSZEK Czesław SAC Przemówienia papieskie o apostolstwie laikatuCollectanea Theologica, 45(1975), f. 4, s. 171-178.
PARZYSZEK Czesław SAC Apostolstwo świeckich jako odpowiedź miłosiernemu Bogu w pismach św. Wincentego PallottiegoPowołanie do apostolstwa (Powołanie człowieka t. 4), red. L. Balter, Poznań-Warszawa 1975, s. 320-346.
PARZYSZEK Czesław SAC Berti Giovanni Lorenzo OesaEncyklopedia Katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, k. 323.
PARZYSZEK Czesław SAC Odpowiedzialni za świat. Sympozjum teologiczne w Ołtarzewie z okazji 10-lecia Soboru Watykańskiego IICollectanea Theologica, 46(1976), f. 4, s. 164-170.
PARZYSZEK Czesław SAC Odpowiedzialni za światAteneum Kapłańskie, 2(1976), s. 298-304.
PARZYSZEK Czesław SAC Wytyczne Episkopatu Polski w sprawie Parafialnych Rad DuszpasterskichCollectanea Theologica, 47(1977), f. 1, s. 159-163.
TATAR Marek ks.Rozeznawanie powołania – urzeczywistnianie królestwa Bożego w Kościele„Przyjdź królestwo Twoje”, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2016, s. 181-193.
TATAR Marek ks.Struktura człowieka wyrazem ontycznego powołania do świętości„To jest droga idźcie nią” (Iz 30, 21). Z zagadnień kierownictwa duchowego, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Sandomierz 2011, s. 101-119.
TATAR Marek ks.Kierunki badań Sekcji Teologii Duchowości„To jest droga idźcie nią” (Iz 30, 21). Z zagadnień kierownictwa duchowego, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Sandomierz 2011, s. 247-261.
TATAR Marek ks.Kierunki badań aktualnych oraz byłych pracowników Sekcji Teologii Duchowości w Warszawie„To jest droga idźcie nią” (Iz 30, 21). Z zagadnień kierownictwa duchowego, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Sandomierz 2011, s. 263-291.
TATAR Marek ks.Structure of man in the biblical act of CreationAnalecta Cracoviensia, 44(2012), s. 191-198.
TATAR Marek ks.Biblijne podstawy Macierzyństwa Boga w średniowiecznej duchowości angielskiejBiblia – Ojcowie Kościoła (Biblia w kulturze świata), red. T. Jelonek, Kraków 2008, s. 63-78.
TATAR Marek ks.Biblia podstawą duchowości ekumenicznejBiblia w kulturze świata, red. T. Jelonek, Kraków 2009, s. 53-69.
TATAR Marek ks.Doświadczenie nędzy jako „prowokacja” wrażliwości duchowej bł. E. BojanowskiegoBłogosławiony Edmund Bojanowski świadek wiary i zakonodawca, red. M. Tatar, Sandomierz 2014, s. 103-124.
TATAR Marek ks.Miłosierdzie szczególną potęgą miłości, która jest większa niż grzech i niewiernośćBóg bogaty w miłosierdzie – rekolekcje adwentowe oparte na nauczaniu Ojca świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu, red. E. Materski, Radom 2003, s. 84-87.
TATAR Marek ks.Rozwój duchowy człowieka a personalizacyjny charakter cierpieniaBól i cierpienia. Ognisko światła i ciemności, red. D. Pater, Warszawa 2013, s. 104-117.
TATAR Marek ks.Miłosierdzie, współczucie i litość w doświadczeniu cierpieniaBól i cierpienie – ognisko światła i ciemności, red. D. Pater, Warszawa 2016, s. 86-108.
TATAR Marek ks.Elementy psychologii w formacji duchowej człowiekaBól i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Zaburzenia psychiczne red. D. Pater, Warszawa 2017, s. 112-133.
TATAR Marek ks.Rozeznanie tożsamości w cierpieniuBól i cierpienie. Ognisko światłości i ciemności, red. D. Pater, Warszawa 2014, s. 118-137.
TATAR Marek ks.Od duszy artysty do artyzmu ducha św. Brata AlbertaCollectanea Theologica, 84(2014), f. 1, s. 109-122.
TATAR Marek ks.Wspólnotowy i wspólnototwórczy charakter modlitwyCollectanea Theologica, 89(2019), nr 3, s. 111-136.
TATAR Marek ks.Elementy teologii duchowości w „Collectanea Theologica” 1920-2020Collectanea Theologica, 90(2020), nr 2, s. 181-220.
TATAR Marek ks.Nawrócenie fundamentalną zasadą życia chrześcijańskiegoCollectanea Theologica, 2006, f. 1, s. 57-77.
TATAR Marek ks.Komunikacyjno-komunijny wymiar wiary w rozwoju duchowym człowiekaCollectanea Theologica, 2013, f. 1, s. 111-128.
TATAR Marek ks.Funkcja rozumu i wiary w doświadczeniu duchowym człowiekaCommunio, 34(2014), nr 2(186), s. 158-172.
TATAR Marek ks.Communio w EucharystiiCommunio. Osoba we Wspólnocie. Kościół Chrystusowy (Kolekcja "Communio", t. 16), red. L. Balter, Poznań 2004, s. 324-341.
TATAR Marek ks.„Nadzieja zawieść nie może” – perspektywy życia konsekrowanegoDla młodego wina nowe bukłaki. Życie konsekrowane w trzecim tysiącleciu, red. B. Szewczul. E. Korbut, Warszawa-Kraków 2018, s.141-166.
TATAR Marek ks.Teologiczne dylematy w pojęciu pokojuDrogi pokoju. W 50. Rocznicę Światowego Dnia Pokoju, Warszawa 2018, s. 35-57.
TATAR Marek ks.Środowisko rodzinne jako wspólnota terapii duchowej osób uzależnionychDuchowa terapia osób uzależnionych, red. A. Baran, Warszawa 2006, s. 143-167.
TATAR Marek ks.Katolik znaczy duchowy i ekumenicznyDuchowość chrześcijanina, red. W. Gałązka, Warszawa 2009, s. 207-226.
TATAR Marek ks.Duchowo-formacyjny charakter doświadczenia cierpienia w ujęciu papieża Jana Pawła IIDuchowość cierpienia, red. W. Gałązka, Warszawa 2010, s. 187-202.
TATAR Marek ks.Miłość macierzyńska Boga w ujęciu Julianny z NorwichDuchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Warszawa 2007, s. 189-206.
TATAR Marek ks.Misterium krzyża w Revelations Julianny z NorwichDuchowość krzyża, red. S. Urbański, W. Gałązka, Warszawa 2009, s. 189-203.
TATAR Marek ks.Mistyka w „nowej kulturze miasta”Duchowość w kulturze wielkiego miasta, red. M. Tatar, Sandomierz 2018, s. 51-78.
TATAR Marek ks.Rozeznawanie charyzmatówDuchowość w Polsce, 16(2014), s. 47-62.
TATAR Marek ks.Małżeństwo jako Communio personarumDuchowość w Polsce, 18(2016), s. 43-59.
TATAR Marek ks.Chrystoformizacyjny wymiar duchowości wobec uzależnieńDziałalność pedagogiczna i duszpasterska na rzecz wychowania do trzeźwości, red. A. Gołębiowski, Radom 2012, s. 147-161.
TATAR Marek ks.Duchowość maryjna «Rozmów duszy» w nabożeństwie Gorzkich żalówGorzkie żale przybywajcie..., red. S. Urbański, J. Śmigiera, Warszawa 2008, s. 43-60.
TATAR Marek ks.Charyzmat młodości na drodze życia duchowego w spotkaniach Jana Pawła II z młodzieżą w czasie pielgrzymek to PolskiJestem tylko wędrowcem, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, Warszawa 2010, s. 177-192.
TATAR Marek ks.Duchowieństwo w Kościele anglikańskimKapłaństwo w religiach świata, red. W. Cisło, J. Różański, Warszawa 2013, s. 109-131.
TATAR Marek ks.Misyjne przeobrażenie współczesnego Kościoła według „Evangelii gaudium”Kościół wobec wyzwań współczesnych, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2015, s. 67-89.
TATAR Marek ks.Świętość chrześcijanina w pismach bł. Antoniego ReweryKronika Diecezji Radomskiej, 12(2003)4(48), s. 538-548
TATAR Marek ks.Akcja Katolicka formowana i formującaKronika Diecezji Radomskiej, 13(2004), nr 2(50), s.199-208.
TATAR Marek ks.Parafia w szkole Chrystusa Eucharystycznego. Pedagogiczny charakter Eucharystii w odniesieniu do communio w parafiiKronika Diecezji Radomskiej, 14(2005), nr 2(54), s. 325-331.
TATAR Marek ks.Bp Piotr Gołębiowski o kapłaństwieKronika Diecezji Radomskiej, 15(2006), nr 2, s. 278-294.
TATAR Marek ks.Chrześcijańska nadzieja antycypacją świętościLumen Christi tantum in Ecclesia, red. T. Paszkowska, Lublin 2005, s. 545-561.
TATAR Marek ks.Jedność czytelnym znakiem w świadectwie misyjnymLumen gentium. Zeszyty misjologiczne, 31(2011), nr 160, s. 245-360.
TATAR Marek ks.Misyjny wymiar Roku WiaryLumen gentium. Zeszyty misjologiczne, 32(2012), nr 163, s. 210-223.
TATAR Marek ks.Modlitwa i sakramenty święte fundamentem duchowości misyjnejLumen gentium. Zeszyty misjologiczne, 34(2014), nr 166, s. 18-36.
TATAR Marek ks.Misyjno-posłanniczy charakter kapłaństwaLumen gentium. Zeszyty misjologiczne, 34(2014), nr 166, s. 103-123.
TATAR Marek ks.Męczeństwo wpisane w misyjną naturę KościołaLumen gentium. Zeszyty misjologiczne, 35(2015), nr 168-169, s. 21-40.
TATAR Marek ks.Od chrztu do misjiLumen gentium. Zeszyty misjologiczne, 37(2017), nr 172, s. 139-159.
TATAR Marek ks.Duchowość misyjna świeckichLumen gentium. Zeszyty misjologiczne, 37(2017), nr 173, s. 7-28.
TATAR Marek ks.Posłuszna w głoszeniuLumen gentium. Zeszyty misjologiczne, 38(2018), nr 174, s. 6-29.
TATAR Marek ks.Miejsca święte anglikanizmuMiejsca święte modlitwy i miejsca święte w religiach świata, red. W. Cisło, J. Różański, Pelplin 2014, s. 101-116.
TATAR Marek ks.Secular mission SpiritualityMissio ad gentes and laity, red. M. Tatar, T. Atłas, Warszawa 2018, s. 7-27.
TATAR Marek ks.Charakterystyczne cechy mistyki Wandy MalczewskiejMistyczka z Radomia – Wanda Malczewska, red. P. Turzyński, Radom 2020, s. 57-84.
TATAR Marek ks.Nadzieja – nowa kultura życia rodziny i w rodzinieMistyka nadzieją Europy, red. A. Baran, Warszawa 2006, s. 199-216.
TATAR Marek ks.Mistyka w ujęciu ks. A. SłomkowskiegoMistyka Polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, Warszawa 2010, s. 413-426.
TATAR Marek ks.Modlitwa w anglikanizmieModlitwa w religiach świata, red. W. Cisło, J. Różański, Warszawa 2015, s. 113-134.
TATAR Marek ks.Dark night of reason and modern rationalismNoche Oscura, red. J. S. Fermín, R. Cuartas Londoño, Burgos 2019, s. 355-362.
TATAR Marek ks.Nowa ewangelizacja i nowy człowiek w ujęciu św. Jana od KrzyżaNowa ewangelizacja w świetle nauki mistrzów Karmelu, red. W. Gogola, Kraków 2015, s. 93-118.
TATAR Marek ks.Kapłaństwo sakramentalne w ujęciu biskupa sandomierskiego Sługi Bożego Piotra GołębiowskiegoOblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, Warszawa 2013, s. 457-474.
TATAR Marek ks.Parafia w szkole Chrystusa EucharystycznegoPoznali Go przy łamaniu chleba. I Kongres Eucharystyczny Diecezji Radomskiej. Przewodnik, red. A. Odzimek, Radom 2005, s. 40-44.
TATAR Marek ks.Fenomen powołania do zakonnego życia konsekrowanego w rzeczywistości świata ponowoczesnegoPrzebudźcie świat! Wypełnić wiernie misję w Kościele (Scriptura Theologica Thoruniensia, t. 35 - Communio Sanctorum (3), red. S. Suwiński, I. Werbiński, Toruń 2015, s. 49-69.
TATAR Marek ks.Biblijny obraz macierzyństwa Boga jako istotny element duchowości katolickiejPrzemawiaj do nich moim słowem, red. Z. Godlewski, Warszawa 2007, s. 606-616.
TATAR Marek ks.Świętość ontyczna i struktura człowieka jako antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiejScripturae Lumen, 6(2014), s. 449-468.
TATAR Marek ks.Słowo Boże kształtujące duchowy obraz człowieka i świataSłowo Boże w Kościele, red. R. Kuligowski, M. Jagodziński, D. Swend, Warszawa 2009, s. 177-188.
TATAR Marek ks.Europa bez krzyża – krzyż przyszłością EuropySplendor Personae. Święta Edyta Stein patronka Europy, red. B. Gacka, Warszawa 2019, s. 103-128.
TATAR Marek ks.Duchowość małżeństwa i rodzinySprawy Rodziny, Kwartalnik Duszpasterstwa Rodzin, 2005, nr 70(2), s. 98-120.
TATAR Marek ks.Uświęcający rytm czasu wyznaczony Liturgią GodzinStudia Diecezji Radomskiej, t. VI, Radom 2004, s. 413-428.
TATAR Marek ks.Duchowość świeckich oraz formy jej realizacjiStudia Diecezji Radomskiej, t. VII, Radom 2005, s. 371-380.
TATAR Marek ks.Wychowanie do dojrzałej duchowościStudia nad Rodziną UKSW, 16(2012), nr 1-2(30-31), s. 415-435.
TATAR Marek ks.Podstawy antropologiczne duchowości chrześcijańskiejStudia Theologica Varsaviensia, 42(2004), f. 2, s. 71-88.
TATAR Marek ks.Kościół i jego autorytet w duchowości ekumenicznejStudia Theologica Varsaviensia, 2013, nr 2, s. 53-65.
TATAR Marek ks.For the Renowal Theology of Sacramnetal PriesthoodStudia Warmińskie, 57(2020), s. 7-26.
TATAR Marek ks.Doskonałość chrześcijańskiego życia według błogosławionego Antoniego ReweryStudia Włocławskie, 21(2019), s. 183-206.
TATAR Marek ks.The place and role of imagination in the development of the spiritual life St. John of the Cross and Orthodox SpiritualitySubida del Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, red. J. Sancho Fermín, R. Cuartas Londoño, Burgos 2018, s. 445-467.
TATAR Marek ks.Milczenie w życiu duchowym człowieka w hałasie ponowoczesnościSympozjum, 23(2019), nr 1(36), s. 61-81.
TATAR Marek ks.Ontyczna duchowość stworzenia w perspektywie „Laudato sì”Świat jako wspólny dom. Wokół koncepcji ekologii integralnej w encyklice „Laudato sì”, red. A. Wysocki, Warszawa 2016, s. 61-82.
TATAR Marek ks.Chrzest w JordanieŚwiatłość świata – rekolekcje wielkopostne, red. E. Materski, Radom 2003, s. 72-77.
TATAR Marek ks.Sługa Boży ks. bp. Piotr Gołębiowski – duchowość świadkaŚwiętość chrześcijanina, red. S. Urbański, W. Gałązka, Warszawa 2012, s. 387-405.
TATAR Marek ks.Królestwo Chrystusa – znaczenie dla duchowości chrześcijańskiejTeologiczne podstawy kultu Chrystusa jako Króla, red. J. Grzywaczewski, Warszawa 2018, s. 181-205.
TATAR Marek ks.Image of man in The Interior Castle Fortress of. St. Teresa of Avila as a response to the contemporary anthropological crisisTeresa de Jesús: Patrimonio de la humanidad, vol. I, red. F. Javier Sancho Femin, R. Cuartas Londoño, J. Nawojowski, Burgos 2015, s. 407-420.
TATAR Marek ks.Aktualność duchowości kapłańskiej w ponowoczesnym świecieTylko służyć, red. W. Gałązka, t. 2, Warszawa 2016, s. 235-242.
TATAR Marek ks.Czuwanie dla młodzieżyVademecum Nawiedzenia Kopii Obrazu Jasnogórskiego w Diecezji Radomskiej, red. Z. Niemirski, Radom 2006, s. 120-125.
TATAR Marek ks.Modlitwa w ujęciu Julianny z NorwichW pokornej służbie prawdzie i miłości, red. S. Urbański, A. Baran, W. Gałązka, P. Gwiazda, M. Szymula, Warszawa 2008, s. 209-329.
TATAR Marek ks.„Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych” (Rz 5, 5)W Tobie moja nadzieja. Rekolekcje wielkopostne, red. E. Materski, Radom 2007, s. 107-113.
TATAR Marek ks.Spirituality of suffering in the face of chosen aspects of psychologyWarsaw
Pastores Studies, 2012, nr 15, s. 47-63.
TATAR Marek ks.Duchowość cierpienia wobec wybranych ujęć psychologiiWarszawskie Studia Pastoralne 15(2012), s. 133-160.
TATAR Marek ks.Duchowość ekumeniczna w consecratio mundiWarszawskie Studia Pastoralne, 9(2014), nr 4(25), s. 91-124.
TATAR Marek ks.Duchowy wymiar komunikacji w wierze i poprzez wiarę w procesie dążenia do świętościWarszawskie Studia Pastoralne, 18(2013), s. 89-110.
TATAR Marek ks.Uczeń Chrystusa w duchowym kryzysie świataWarszawskie Studia Teologiczne, 21(2008), s. 59-74.
TATAR Marek ks.Chrześcijańska nadzieja jako czynnik rozwoju człowieka i świata w encyklice „Spe salvi” Benedykta XVIWarszawskie Studia Teologiczne, 22(2009), nr 2, s. 121-132.
TATAR Marek ks.Autorytet Pisma Świętego w duchowym dialogu ekumenicznymWarszawskie Studia Teologiczne, 24(2011), s. 161-174.
TATAR Marek ks.Świętość ontyczna i struktura ontologiczna człowieka. Antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiejWarszawskie Studia Teologiczne, 26(2013), nr 2, s. 177-194.
TATAR Marek ks.Rozum wobec wiary – współczesna pokusa gnostycyzmuWarszawskie Studia Teologiczne, 32(2019), nr 1, s. 6-24; EPISTEME (UKSW) 114, s. 45-63.
TATAR Marek ks.Św. Paweł ekumenista duchowyWiem komu zawierzyłem.... Radomskie spotkania ze Św. Pawłem, red. J. Kucharski, Radom 2009, s. 113-133.
TATAR Marek ks.Odkryć cud Eucharystii na nowo w małżeństwie i rodzinieZeszyty Duszpasterskie. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Warszawie, red. A. Tulej, Warszawa 2005, s. 93-103.
TATAR Marek ks.Maryja wzorem wierności powołaniuZeszyty Formacji Katechetów, 7(2007), nr 2(26), s. 24-28.
TATAR Marek ks.Fenomen powołania odczytany na nowo. „Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! (1 Kor 1, 26)Życie konsekrowane, 2015, nr 5(115), s. 68-85.
TATAR Marek ks.Powołanie zawsze młodeŻycie konsekrowane, 2016, nr 1(117), s. 72-83.
TATAR Marek ks.Wiodące elementy formacji duchowej w seminarium duchownymŻycie konsekrowane, 2016, nr 4(120), s. 88-109.
TATAR Marek ks.Powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego w świetle XV Synodu Biskupów „Młodzież wiara powołanie”Życie konsekrowane, 2019, nr 5(139), s. 112-133.

 

Aktualizacja strony: 5 I 2024 r.