12 grudnia 2020

Doktoraty

Odsłony: 958

Doktoraty z zakresu duchowości

Poniższe dane są stale aktualizowane.
Prosimy o przesyłanie (na adres: pstd@duchowoscwpolsce.pl) danych o swoich rozprawach doktorskich lub swoich uczniów (dotyczy promotorów) a także wszelkie inne informacje, które mogłyby pomóc w możliwie kompletnym zgromadzeniu danych odnośnie do doktoratów z duchowości, uzyskanych przez przez polskich autorów lub na polskich uczelniach. 

AutorTytuł PromotorUczelniaRok obronyPublikacja rozprawyUwagi
ABIGNENTE LuciaLa storia e il presente nella spiritualità del movimento dei focolariChmielewski Marek ks. KUL2009Przeszłość i teraźniejszość - historia jedności. Studium o duchowości Ruchu Focolari, Lublin 2010
BAJER Tomasz ks.Doskonałość życia chrześcijańskiego w nauczaniu Sługi Bożego biskupa Jana PietraszkiMachniak Jan ks.PAT2009
BAKALARZ Julia Stanisława OPKontemplacja i działanie w życiu duchowym Matki Kolumby BiałeckiejSłomka Walerian ks.KUL1993
BARANIEWICZ Piotr ks.Miłość jako zasadniczy rys duchowości jedności według Chiary LubichPopławski Jarosław Maciej ks.KUL2009
BARCIŃSKI Rafał ks.Misterium przebóstwienia człowieka według świętej Faustyny KowalskiejPopławski Jarosław M. ks.KUL2009
BARTA Jarosław ks.Duchowość kapłańska w życiu i nauczania Sługi Bożego Jána VojtaššákaPopławski Jarosław M. ks.KUL2009
BARTNIK Marian ks.Doskonałość życia kapłańskiego w świetle nauczania biskupa Józefa Sebastiana Pelczara Misiurek Jerzy ks.KUL2001
BARTOSZEK Wojciech ks.Sulpicjański model życia kapłańskiego. Studium na podstawie pism Towarzystwa Kapłanów Świętego Sulpicjusza z XVII w.Chmielewski Marek ks. KUL2011
BATRUCH Stefan ks.Model życia chrześcijańskiego w świetle pism ascetycznych św. Bazylego WielkiegoMisiurek Jerzy ks.KUL2001
BERNACIAK Jerzy SCJGeneza i specyfika duchowości, życia, miłości i wynagrodzenia w świetle pism o. Jana Leona Dehona Nowak Antoni Jozafat OFMKUL1997
BLOCK Wiesław OFMCap.Figury biblijne w „Vita secunda" zastosowane do św. Franciszka z Asyżu na tle wcześniejszej literatury hagiograficznejNowak Antoni Jozafat OFMKUL2001
BORYNA Kazimierz MSFCiągłość formacji kapłańskiej. Studium na podstawie dokumentów Nauczycielskiego urzędu Kościoła od Soboru Watykańskiego II do VIII Zwyczajnego Synodu BiskupówSłomka Walerian ks.KUL1992
BROZIO Dariusz Maciej ks.Model życia chrześcijańskiego w świetle nauczania ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita (zm. 1996)Misiurek Jerzy ks.KUL2007
BRZOZOWSKA UrszulaDziecięctwo a niemowlęctwo duchowe Studium porównawcze duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus i służebnicy Bożej Leonii NastałChmielewski Marek ks. KUL2018
BUŁAT Krzysztof ks.El misterio de la Misericordia Divina según los escritos de Santa sor Faustina Kowalska en el contexto de su tiempo y de su Congregatión Illianes José Luis ks.Universidad de Navarra, Pamplona2001El misterio de la Misericordia Divina según los escritos de Santa sor Faustina Kowalska en el contexto de su tiempo y de su Congregatión, Pamplona 2001 nostryfikacja KUL 2006
BUREK Piotr Marcin CSMALa formazione integrale al sacerdozio. Contributi specifici della spiritualità michelitaMagaña Emilio Gonzalez PUG, Rzym2014La formazione integrale al sacerdozio. Contributi specifici della spiritualità michelita, Romae 2014nostryfikacja KUL 2015
BURSKI Krzysztof ks.Istota życia zakonnego według księdza Jakuba AlberioneMisiurek Jerzy ks.KUL2002
BUSTINCE SOLA Lazaro MATajemnica Krzyża w życiu chrześcijańskim według św. Jana od Krzyża i Jana Pawła IISłomka Walerian ks.KUL1990
CHMIELEWSKI Marek ks.Doświadczenie mistyczne matki Marceliny Darowskiej (1827-1911)Słomka Walerian ks.KUL1990Doświadczenie mistyczne Marceliny Darowskiej, Niepokalanów 1992
CHWAŁEK Daniela CFS„Maleńka droga miłości” jako styl życia chrześcijańskiego według s. Konsolaty Betrone (1903-1946)Chmielewski Marek ks. KUL2016"Maleńka droga miłości" jako styl życia chrześcijańskiego według s. Konsolaty Betrone (1903-1946), Kraków 2018
DEC KatarzynaNowy człowiek w polityce w świetle nauczania Jana Pawła IINowak Antoni Jozafat OFMKUL2006
DRABOWICZ Antoni ks.Zastosowanie rzymskich rytuałów egzorcyzmów w praktyce uwalniania. Studium teologicznoduchoweZarzycki Stanisław T. SACKUL2015
DUDA AnnaTeologia i kult Serca Maryi w tradycji i ży-ciu Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca MaryiKrólikowski Janusz ks.UKSW2016
DUMA Marian ks.Doskonałość życia kapłańskiego według Sługi Bożego Zygmunta Szczęsnego FelińskiegoSłomka Walerian ks.KUL2002
DURDA Waldemar ks.Chrześcijańska postawa wobec cierpienia. Studium na podstawie pism Ks. Mi-chała Rękasa i publikacji miesięcznika „Apostolstwo Chorych” w latach 1930-1995Słomka Walerian ks.KUL1997
DYKTYŃSKI Łukasz ks.Teologicznoduchowa doktryna kard. Pierre’a de Bérulle’a w aspekcie maryjnymChmielewski Marek ks. KUL2014
FIRSZT Grzegorz OCDLa formazione dei novizi alla povertà religiosa alla luce delle attuali trasformazioni socioculturali in Polonia Goya Benito OCDPUL, Rzym2007La formazione dei novizi alla povertà religiosa alla luce delle attuali trasformazioni socioculturali in Polonia, Romae 2007 nostryfikacja KUL 2007
FLIS Józef ks.Fundamenty życia duchowego w pismach Sługi Bożego Arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego (1822-1895)Tomkiel Andrzej OFMCap.KUL2001
GĘBARSKI Adam ks.Recepcja różnych szkół duchowości w duchowości św. Brata Alberta ChmielowskiegoSłomka Walerian ks.KUL2001
GOŁĄB Marian OFMConv.Eklezjalny rys duchowości życia konsekrowanego według dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła od Vaticanum II do „Vita consecrata”Słomka Walerian ks.KUL2000
GONTARZ Marcin SACDynamika formacji w Zjednoczeniu Apostolstwa KatolickiegoPopławski Jarosław M. ks.KUL2015
GONTARZ Marek ks.Radykalizm ewangeliczny życia kapłańskiego według księdza Jana Ziei (1897-1991)Popławski Jarosław M. ks.KUL2013
GÓRNICKI MaciejAntropologia czternastowiecznych mistyków angielskichPaszkowska TeresaKUL2014
GÓRNIK Stanisław ks.Doświadczenie mistyczne w świetle pism wybranych mistyczek polskich XX wiekuChmielewski Marek ks. KUL2005
GRUCA Stanisław SCJTeologia powołania kapłańskiego i zakonnego. Studium na podstawie życia i pism Leona Jana Dehona (1843-1925) Paszkowska TeresaKUL2011
GRUNT Mirosława s.Duchowość Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej na podstawie normatywno-ascetycznych tekstów archiwalnych i publikowanychNowak Antoni Jozafat OFMKUL2001
GRZYWOCZ Krzysztof ks.Urzeczywistnianie świętości w Kościele. Studium na podstawie twórczości Hansa Urs von BalthasaraSłomka Walerian ks.KUL1996
GUZIAK Dariusz ks.Więź miłości kapłana z Chrystusem jako element duchowości kapłańskiej w świetle nauczania Jana Pawła IIMachniak Jan ks.PAT2005
JAROSZ MaciejModlitwa w życiu i pismach Piotra Wojciecha Roztworowskiego OSB/Er. Cam. (1910-1999)Popławski Jarosław M. ks.KUL2013
JASIAK Robert CSsRModel doskonałości kapłańskiej. Studium na podstawie publikacji w periodyku „Homo Dei” z lat 1932-2002Chmielewski Marek ks. KUL2004
JUSZCZAK Władysław CSRSPsychoterapeutyczny aspekt Sakramentu Pokuty i Pojednania w świetle wybranej literatury teologicznej i psychologicznej po Soborze Watykańskim II Nowak Antoni Jozafat OFMKUL2006
JUSZCZUK Wojciech SACEkumeniczny rys duchowości chrześcijańskiej w życiu, działaniu i pismach księdza Stanisława SzulińskiegoSłomka Walerian ks.KUL2002
KACZMAREK Marek ks.Doskonałość życia kapłańskiego w świetle nauczania papieża Jana Pawła IIMisiurek Jerzy ks.KUL1997
KAMIŃSKI Stanisław ks.Model duchowości kapłańskiej na podstawie życia i pism ks. Michała Jastrzębskiego (1902-1993)Słomka Walerian ks.KUL2001
KAWCZYŃSKI Mirosław Adam ks.Doskonałość życia kapłańskiego według Sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty (1910-1986)Misiurek Jerzy ks.KUL2006
KICIŃSKI Jacek CMFCelibat w życiu kapłańskim. Studium na podstawie publikacji polskojęzycznych po Soborze Watykańskim IISłomka Walerian ks.KUL2000
KLIMAS Grażyna SamuelaDuchowość „Koinonii św. Pawła”, Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, w świetle współczesnej nauki Kościoła Gogola Jerzy Wiesław OCDPAT2008
KŁOS Krzysztof ks.Model życia chrześcijańskiego według księdza Antoniego SłomkowskiegoMisiurek Jerzy ks.KUL2007
KNOP Tomasz ks.Nowy człowiek w ujęciu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Studium teologicz-no-duchoweChmielewski Marek ks. KUL2006
KOCAŃDA Bogdan OFMConv.Posługa kapłana-egzorcysty. Studium teologiczno-duchowe w świetle polskojęzycznej li-teratury teologicznej od Soboru Watykańskiego II do odnowionego Rytuału rzymskiego egzorcyzmówChmielewski Marek ks. KUL2004Posługa kapłana-egzorcysty. Duchowość. Tożsamość. Praktyka, Kraków 2004
KOŁAKOWSKI Stanisław ks.Kierownictwo duchowe w listach świętego Ojca PioZyzak Wojciech ks.UPJPII2014
KORCZAK Grzegorz ks.Duchowość Katolickiej Międzynarodowej Szkoły Modlitwy i Ewangelizacji „Jeunesse-Lumiére”Chmielewski Marek ks. KUL2007
KOŚCIUK SabinaWspółczesne znaki czasu a nowe formy realizacji życia konsekrowanego w PolsceBełch Edward K. ks. UKSW2006
KOWALSKA IzabelaKobiecy model towarzyszenia duchowego w świetle wybranych pism bł. Marceliny Da-rowskiej (1827-1911)Chmielewski Marek ks. KUL2012
KRAŚNIEWSKA JolantaDuchowość serca według Tomáša ŠpidlikaRybicki Adam ks.KUL2016
KRÓL Bogdan ks.I „consigli evangelici” nella vita e nella dottrina spirituale di papa Giovanni XXIIIJurado Manuel Ruiz SJPUG, Rzym2002I „consigli evangelici” nella vita e nella dottrina spirituale di papa Giovanni XXIII, Romae 2002nostryfikacja KUL 2004
KRÓL Jerzy ks.Problem nawrócenia w nauczaniu Jana Pawła IISłomka Walerian ks.KUL2001
KRUK Arkadiusz ks.Teologiczno-duchowa interpretacja ognia w pismach wybranych autorów karmelitańskichPopławski Jarosław M. ks.KUL2014
KRUSZEWSKA Elżbieta ZSJMMiłosierdzie Boże w aspekcie trynitarnym jako podstawa duchowości chrześcijańskiej w pismach bł. Michała SopoćkiChmielewski Marek ks. KUL2010
KRZYWICKI Mateusz ks.Doskonałość życia kapłańskiego w polskiej literaturze teologicznej w latach 1918-1939Słomka Walerian ks.KUL1991
KUDRIAVTSEVA IrynaPustynia wewnętrzna w chrześcijańskim doświadczeniu duchowym. Studium na podsta-wie współczesnej literatury teologiczno-duchowejChmielewski Marek ks. KUL2013
KUMKA Emil OFMConvLa „Compilatio assisiensis”. Analisi strutturale e concettuale di una fonte agiografica su San Francisco d’Assisi nel contesto della questione francescanaAccrocca FeliceSeraphicum, Rzym 2003La „Compilatio assisiensis”. Analisi strutturale e concettuale di una fonte agiografica su San Francisco d’Assisi nel contesto della questione francescana, Romae 2003nostryfikacja PAT Kraków 2004
KUREK Paweł ks.Doskonałość życia zakonnego w świetle nauczania biskupa Jana Jaroszewicza († 1980)Misiurek Jerzy ks.KUL2004
KWAŚNIK DanutaAnthropological and spiritual/theological model of dialogue between Christianity and Zen Buddhism according to Thomas Merton (Antropologiczny i teologiczno-duchowy model dialogu chrześcijaństwa z Buddyzmem zen według Tomasza Mertona)Zarzycki Stanisław T. SACKUL2013
KWIATKOWSKI Krzysztof CSsRIl ministero del confessore - rappresentante della Chiesa. Una rilettura ecclesiologi-ca del ministro del sacramento della penitenza nell’obiettivo degli uffici classici del confessoreHidber Bruno CSsRAlfonsianum, Rzym2003Il ministero del confessore - rappresentante della Chiesa. Una rilettura ecclesiologi-ca del ministro del sacramento della penitenza nell’obiettivo degli uffici classici del confessore, Romae 2002nostryfikacja KUL 2003
LECHOWICZ Grzegorz ks.Wartości wychowawcze Ewangelii i ich realizacja w teorii warstwicowej wychowania Stefana KunowskiegoNowak Antoni Jozafat OFMKUL2002
LEKI Aleksandra s.Formacja do odpowiedzialności. Studium teologicznoduchowościowePopławski Jarosław M. ks.KUL2015
LIS AnnaAbsolutna unikalność osoby ludzkiej a poczucie osamotnienia w świadomości zakażonych HIV i chorych na AIDS na podstawie studium przypadkówNowak Antoni Jozafat OFMKUL2002
LORENC Robert ks.Życie duchowe świętego Ludwika IX w kontekście społeczno-politycznym średniowiecznej EuropyPopławski Jarosław M. ks.KUL2014
MALCIUC OFM Herculanus Petru abpPresenza minoritica nei territori della Moldavia nell’epoca medievale (sec. XIII-XV)Bove Gennaro OFMConvAntonianum, Rzym1998Presenza minoritica nei territori della Moldavia nell’epoca medievale (sec. XIII-XV), Romae 1998
nostryfikacja KUL 2013
MAREK Andrzej ks.Model życia kapłańskiego w świetle nauczania biskupów i kapłanów diecezji katowickiej z lat 1922-1939Słomka Walerian ks.KUL1997
MIOTK Marek CPDuchowość kenotyczna w życiu i pismach św. Pawła od Krzyża (1694-1775)Paszkowska TeresaKUL2007
MOSAKOWSKI Roman ks.Eklezjalno-liturgiczna duchowość błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego († 1941)Misiurek Jerzy ks.KUL2004
MUSZYŃSKI Robert ks.Ojcostwo Boga jako fundament międzyludzkiej wspólnoty w nauczaniu Jana Pawła IIMisiurek Jerzy ks.KUL2001
NAGEL Bogusław ks.Doświadczenie nocy ciemnej w życiu duchowym Służebnicy Bożej Rozalii CelakównyMachniak Jan ks.UPJPII2015
NAWROT Jacek ks.Miłość pasterska jako rys duchowości kapłańskiej w świetle Synodów Biskupów z 1971 i 1990 roku poświęconych kapłaństwu. Studium na podstawie polskich publikacji teologicznychSłomka Walerian ks.KUL2002
NAWROT Jacek ks.Miłość pasterska jako rys duchowości kapłańskiej w świetle Synodów Bi-skupów z 1971 i 1990 r. Studium na podstawie polskich publikacji teologicznychSłomka Walerian ks.KUL2002
NOVÀK Josef ks.Wymiary duchowości chrześcijańskiej w nauczaniu Jana Chryzostoma kardynała KorecaPopławski Jarosław M. ks.KUL2006
NOWOSADKO MariaDuchowy wymiar literatury. Studium na podstawie twórczości Zbigniewa HerbertaChmielewski Marek ks. KUL2006
OCHAŁ Adam ks.Kapłańska a zakonna droga świętości w pismach Jeana GalotSłomka Walerian ks.KUL1986
OKROJ Arkadiusz ks.„Przyjaciel Boga” w świetle „Ennarrationes in psalmos” św. AugustynaSłomka Walerian ks.KUL2002
OSMULSKI Marek ks.Miłość do Kościoła Świętego warunkiem dojrzałości kapłańskiej w nauczaniu Jana Pawła IINowak Antoni Jozafat OFMKUL2005
OTRZĄSEK Agnieszka„Geniusz” kobiety w nauczaniu Jana Pawła IIChmielewski Marek ks. KUL2007
PAKUŁA Andrzej MICDuchowość zakonna według Stanisława Papczyńskiego i wczesnej tradycji Zgromadzenia Księży MarianówPopławski Jarosław M. ks.KUL2008
PALUCH RyszardUrzeczywistnianie świętości w świetle pism św. Urszuli Ledóchowskiej († 1939)Chmielewski Marek ks. KUL2005
PAŁUBSKA ZofiaDuchowość Sługi Bożego księdza Wincentego Granata. Studium teologiczno-źródłoznawcze Misiurek Jerzy ks.KUL2001
PARZYSZEK Magdalena Personalistyczny wymiar duchowości chrześcijańskiej w nauczaniu kard. Stefana WyszyńskiegoMisiurek Jerzy ks.KUL2003
PASZKOWSKA TeresaIntegrująca rola Słowa w świetle literatury teologiczno-psychologicznej po Vaticanum IINowak Antoni Jozafat OFMKUL1998Integrująca rola Słowa, Lublin 2000
PAWLIK Piotr Ryszard OFMConv.Życie mnisze w myśli teologicznej o. Piotra Wojciecha Rostworowskiego OSB/Er. Cam.Góralczyk Paweł SACUKSW2007
PIEROŃCZYK Piotr ks.Postawa nadziei chrześcijańskiej w interpretacji psychologicznejNowak Antoni Jozafat OFMKUL1987
PIETRZYK Marcin ks.Rola walki duchowej w dążeniu do świętości. Studium na podstawie życia i pism św. Faustyny KowalskiejChmielewski Marek ks. KUL2013
PISIAŁEK Zbigniew CPDuchowość ojca Bernarda Kryszkiewicza w świetle charyzmatu Zgromadzenia Męki PańskiejMachinek Marian MSFUWM2013
POPŁAWSKI Jarosław M. ks. Kacpra Drużbickiego († 1662) teologia krzyżaMisiurek Jerzy ks.KUL1997
RACZKOWSKI Adam ks.Duchowość zakonna w konferencjach księdza Tadeusza Fedorowicza do Sióstr Franciszkanek Służebnic KrzyżaPopławski Jarosław M. ks.KUL2014
RADLIŃSKI Tomasz ks.Życie duchowe kobiet w świetle Listów św. Hieronima Popławski Jarosław M. ks.KUL2013
RAFALSKA DorotaIdentyfikacja „objawień” z Medjugorje
w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych
Nowak Antoni Jozafat OFMKUL2001
RATKO StanisławRola walki duchowej w życiu pustelniczym według św. Antoniego PustelnikaSłomka Walerian ks.KUL2001
REBETA Wojciech ks.Misterium ludzkiego cierpienia. Studium na podstawie doświadczenia duchowego św. Faustyny Kowalskiej Popławski Jarosław M. ks.KUL2012
RYBICKI Adam ks.Doskonałość chrześcijańska w życiu, działalności i myśli biskupa Czesława DominaSłomka Walerian ks.KUL2001
RZESOŚ AndrzejDroga do męczeństwa. Studium doświadczenia duchowego błogosławionej Natalii TułasiewiczHadryś Jacek ks.UAM2015
SALA Piotr ks.Duchowość pojednania u św. Rafała KalinowskiegoGogola Jerzy Wiesław OCDUPJPII2013
SALACH Mariusz ks.La direzione spirituale nelle pubblicazioni del Centro Nazionale Vacazioni in Italia (1972-2012)Barlone SandroPUG, Rzym2016La direzione spirituale nelle pubblicazioni del Centro Nazionale Vacazioni
in Italia (1972-2012)
Roma 2018
nostryfikacja KUL 2019
SAWKA Mirosław ks.Świętość życia małżeńskiego w nauczaniu Jana Pawła IIMisiurek Jerzy ks.KUL2010
SĄDECKI Waldemar ks.Maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej w świetle pism ks. prof. Józefa KudasiewiczaMisiurek Jerzy ks.KUL2004
SEREMAK Waldemar SACIdea Miłosierdzia Bożego a nowa ewangelizacja. Studium na podstawie „Dzienniczka” bł. Faustyny Kowalskiej i nauczania Jana Pawła IISłomka Walerian ks.KUL1997
SIBIGA Krzysztof ks.Cnoty teologalne jako fundament chrześcijańskiego życia duchowego w nauczaniu Benedykta XVIPopławski Jarosław M. ks.KUL2015
SITARZ Władysława SACFormacja laikatu według apostolskiej idei św. Wincentego Pallottiego. (Metoda wspólnoty wieczernikowej)Słomka Walerian ks.KUL1980
SKAWROŃ Jerzy OCarm.Osobowe źródło miłości warunkiem pełnego rozwoju człowieka według św. Jana od KrzyżaNowak Antoni Jozafat OFMKUL2000
SKIBA Andrzej ks.Model życia chrześcijańskiego według ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912)Słomka Walerian ks.KUL1991
SNARSKI Zbigniew ks.Pneumatohagijny wymiar duchowości chrześcijańskiej w świetle nauczania Jana Pawła IIMisiurek Jerzy ks.KUL2001
SOBCZYK Adam Józef MSFTeologiczno-dogmatyczne podstawy życia duchowego według Katechizmu Kościoła KatolickiegoMisiurek Jerzy ks.KUL2005
SOJKA Stanisław ks.Ideał kapłana w świetle pism św. Grzegorza WielkiegoSłomka Walerian ks.KUL1986
STANKIEWICZ Ewa ZuzannaŚwiętość chrześcijańska i jej realizacja w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Studium na podstawie publikacji założyciela i członków Ruchu Rodzin NazaretańskichSłomka Walerian ks.KUL2004
STARZEC Tadeusz OFMCap.Świętego Franciszka z Asyżu specyficzny model życia eremickiego. Studium na podstawie „Reguły dla pustelni”Paszkowska TeresaKUL2011
STREMBSKA OlgaPodmiotowy aspekt miłości oblubieńczej w doktrynie św. Jana od KrzyżaChmielewski Marek ks. KUL2016
STRZELECKI Wiesław OCarmProblem życia mistycznego Cecylii Działyńskiej (1835-1899)Paszkowska Teresa KUL2015
STRZELECKI Wiesław OCarm.Problem życia mistycznego Cecylii Działyńskiej (1836-1899)Paszkowska Teresa KUL2015
SYKUŁA Marek OFM-Conv.Testamentum sancti Francisci a Testamentum sanctae Clarae — implikacje teologicznoduchowePaszkowska TeresaKUL2008
SYNOŚ Paweł ks.Trójca Święta w życiu duchowym s. Roberty Babiak († 1945)Popławski Jarosław M. ks.KUL2008
SZCZEPANIEC Stanisław ks.Komunijny wymiar doskonałości życia chrześcijańskiego. Studium na podstawie nauczania papieża Jana Pawła II w latach 1978-1989Słomka Walerian ks.KUL1993
SZYMAŃSKA Agnieszka CSNJImię Jezus w duchowości Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia JezusChmielewski Marek ks. KUL2010
TARGOŃSKI Zbigniew Wolność jako zasada rozumienia osoby ludzkiej i jej rozwoju według ks. Wincentego GranataSłomka Walerian ks.KUL1989
TOKARSKA Anna Maria CSSJDoświadczenie mistyczne a norma psychiczna na przykładzie świętej siostry Faustyny KowalskiejNowak Antoni Jozafat OFMKUL2004
URBAŃSKI Stanisław ks.Zagadnienie modlitwy w polskim piśmiennictwie teologicznym dwudziestolecia międzywojennegoSłomka Walerian ks.KUL1979
UTNIK Robert ks.Modlitwa jako zasada życia duchowego w ujęciu biskupa Wacława ŚwieżawskiegoPopławski Jarosław M. ks.KUL2014
WALKIEWICZ Piotr, ks.Duchowość świeckich konsekrowanych w świetle nauki Kościoła, dokumentów CMIS oraz Międzynarodowego Przeglądu „Dialog”Chmielewski Marek ks.KUL2002Duchowość świeckich konsekrowanych, Lublin 2003
WASĄG Marek ks.Duchowy wymiar posługi ewangelizatora. Studium na przykładzie Sługi Bożego Fran-ciszka Blachnickiego (1921-1987)Popławski Jarosław Maciej ks.KUL2010
WASĄG Marek ks.Duchowy wymiar posługi ewangelizatora. Studium na przykładzie Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego (1921-1987)Popławski Jarosław M. ks.KUL2010
WASILEWSKI Dawid ks.Formacja duchowa na Drodze Neokatechumenalnej jako proces wtajemniczenia chrześcijańskiego Rybicki Adam ks.KUL2016
WERBIŃSKI Ireneusz ks.Zagadnienie doskonałości chrześcijańskiej w polskiej literaturze teologicznej w latach 1918-1939Słomka Walerian ks.KUL1980
WIATRAK Paweł ks.Formacja duchowa osób niepełnosprawnych ruchowo. Studium na podstawie nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim IIPaszkowska Teresa KUL2015
WIELICZKO Krzysztof OSPPEEschatologiczny charakter życia duchowego w Kościele w polskiej teologii posoborowej Misiurek Jerzy ks.KUL2003
WILCZYŃSKI Adam ks.Walka duchowa w „Moraliach” św. Grzegorza WielkiegoRybicki Adam ks.KUL2012
WITKOWSKA Maria Jolanta FSKRola kierownictwa duchowego w procesie kształtowania Dzieła Lasek. Studium teologicznoduchowePopławski Jarosław M. ks.KUL2014
ZALEWSKI Andrzej OFMConvChrzest święty jako podstawa doskonałości osób konsekrowanych. Studium w świetle nauczania Kościoła od Soboru Watykańskiego II do Adhortacji „Vita consecrata”Chmielewski Marek ks. KUL2004
ZALEWSKI Sławomir ks.Doświadczenie mistyczne a doskonałość człowieka według św. Jana od KrzyżaSłomka Walerian ks.KUL1997
ZARZYCKI Stanisław T. SACSerce w kształtowaniu postaw człowieka i w realizacji jego powołania do świętości według Dietricha von HildebrandaSłomka Walerian ks.KUL1994Dietricha von Hildebranda filozoficzno-teologiczne podstawy duchowości serca, Lublin 1997
ZAWADZKI Wojciech ks.Kształtowanie się nauki i praktyk pokutnych w starożytności chrześcijańskiej w świetle pism Bernharda Poszmanna Misiurek Jerzy ks.KUL1995
ZYZAK Wojciech ks.Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pismSłomka Walerian ks.KUL1998

 

Aktualizacja strony: 13 XII 2020 r.