28 kwietnia 2016

Członkowie

Views: 813

Aktualny stan osobowy Stowarzyszenia

(na dzień 21 VI 2019 roku)

Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości aktualnie liczy 152 członków, wśród których jest 43 członków zwyczajnych (Z), 70 członków korespondentów (K) i 39 członków współpracowników (W). 21 członków zwyczajnych to założyciele Stowarzyszenia (Zał.).

Jeśli chodzi o stopnie naukowe, to do Stowarzyszenia należy 19 profesorów (z tytułem profesora), 21 doktorów habilitowanych, 73 doktorów oraz 39 magistrów z licencjatem kanonicznym.

Pod względem stanów życia w Kościele statystyka Stowarzyszenia przedstawia się następująco: 5 biskupów i 67 prezbiterów diecezjalnych, 42 prezbiterów zakonnych, 10 sióstr zakonnych, 33 osoby świeckie (22 kobiety i 11 mężczyzn). Wśród prezbiterów diecezjalnych jest 13 profesorów, 10 doktorów habilitowanych, 27 doktorów i 17 licencjuszy, natomiast 5 profesorów, 9 doktorów habilitowanych, 20 doktorów i 8 licencjuszy to prezbiterzy zakonni. Jeśli chodzi o świeckich, to są w ich gronie: 2 doktorów habilitowanych (kobiety), 17 doktorów (w tym 9 kobiet) i 14 licencjuszy (w tym 11 kobiet).

  księża
diecezjalni
księża
zakonni
zakonnice świeckie kobiety świeccy mężczyźni Razem
członkowie
zwyczajni
25 14 1 2 1 43
członkowie
korespondenci
25 20 9 9 7 70
członkowie współpracownicy 17 8 11 3 39
Razem: 67 42 10 22 11 152

 

  księża
diecezjalni
księża
zakonni
zakonnice świeckie kobiety świeccy mężczyźni Razem
profesorowie 13 5 1 19
doktorzy habilit. 10 9 2 21
doktorzy 27 20 9 9 8 73
licencjaci 17 8 11 3 39
Razem 67 42 10 22 11 152

Aktualizacja strony: 23 VI 2019 r.