20 grudnia 2016

Zarząd poprzednich kadencji

Views: 956

I Kadencja (2009-2013)

Zarząd

Prezes                    Ks. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, prof. KUL

Wiceprezes           Ks. dr hab. Jan MACHNIAK, prof. UPJPII 

Sekretarz               Dr hab. Teresa PASZKOWSKA, prof. KUL

Skarbnik                Ks. dr hab. Adam RYBICKI, prof. KUL

Członkowie     Bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI (PWT Wrocław)

                          Prof. dr hab. Jerzy Wiesław GOGOLA OCD (UPJPII)

                          Ks. dr hab. Jarosław M. POPŁAWSKI, prof. KUL

                          Ks. dr Marek SZYMULA (PWT Warszawa)

                          Ks. dr Jan MICZYŃSKI (KUL)

Komisja rewizyjna

Przewodniczący       Ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (UMK Toruń)

Członkowie               Ks. dr Waldemar SEREMAK

                                    Dr Krzysztof BURSKI

 

II kadencja (2013-2017) 

 • Prezes
       ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 • Wiceprezes 
 •     prof. dr hab. Jerzy Wiesław GOGOLA OCD, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 • Sekretarz
 •      dr Izabela Maria KOWALSKA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II    

 

 • Skarbnik
 •     ks. dr Wojciech Paweł REBETA, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
 • Członkowie:
  • ks. prof. dr hab. Jan MACHNIAK, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • ks. prof. dr hab. Czesław PARZYSZEK SAC, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr hab. Marek Jan TATAR, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr hab. Włodzimierz Stanisław GAŁĄZKA, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • o. dr Andrzej BARAN OFMCap., Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Kapucynów Lublin

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący
  ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Członkowie:
  ks. prof. dr hab. Jarosław M. POPŁAWSKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  prof. dr hab. Teresa PASZKOWSKA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

III Kadencja (2017-2021)

Prezes – ks. prof. dr hab. Marek TATAR, (UKSW, Warszawa)

Wiceprezes – ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (KUL, Lublin)

Sekretarz – m. dr Ewa KORBUT (UKSW, Warszawa)

Skarbnik – ks. dr Arkadiusz KRUK (PWT Wrocław)

Członkowie:

prof. dr hab. Jerzy Wiesław GOGOLA (UPJPII Kraków)
ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (Włocławek)
ks. dr hab. Jacek HADRYŚ, prof. UAM (Poznań)
ks. dr hab. Włodzimierz GAŁĄZKA, prof. UKSW
ks. dr hab. Jan MICZYŃSKI (KUL, Lublin)

 

Aktualizacja strony: 10 XII 2021 r.