9 marca 2017

Składka członkowska

Visits: 1112

Na mocy uchwały Zarządu PSTD z 11 VI 2022 roku, zaaprobowanej przez Walne Zebranie w dniu 20 IX 2022 roku, zwołane w Toruniu, roczna składka od roku 2023 wynosi 100 zł, zaś jednorazowe wpisowe dla kandydatów do Stowarzyszenia  — 50 zł.

Przy wpłatach przelewem na konto Stowarzyszenia należy podać tytuł wpłaty: „składka za rok …”

Członkowie czynni mają obowiązek:

a) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia i corocznych Zjazdach Teologów Duchowości;

b) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

c) regularnie opłacać roczne składki członkowskie;

d) troszczyć się o własny rozwój intelektualny i duchowy.

(Statut Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, art. 18)

Jak opłacić wpisowe i/lub roczną składkę członkowską?

 • Wpłaty należy dokonać wyłącznie na konto Stowarzyszenia (nr 03 1020 5242 0000 2102 0457 3814) – ze względów księgowych z zasady nie przyjmujemy bezpośrednich wpłat u Skarbnika; NB. od 1 VII 2019 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego
 • W tym celu można dokonać internetowego przelewu ze swojego konta albo posłużyć się załączonymi blankietami wpłaty wpisowego (50 zł) i składki rocznej (100 zł), które należy uzupełnić wpisując swoje imię i nazwisko oraz rok, za który jest składka;
 • Wpłaty składki można dokonać w dowolnym czasie jednorazowo lub w dwóch ratach.
 • Jeśli ktoś inny w imieniu członka Stowarzyszenia dokonuje wpłaty, to w tytule wpłaty koniecznie nalezy podać imię i nazwisko członka, za ktorego ktoś płąci składkę roczną.
 • W przypadku nadpłaty, jest ona naliczana na poczet przyszłorocznej składki członkowskiej, chyba, że wpłata wskazana jest na inny cel, np. darowizna. Ewentualne zaległości można uregulować przy okazji wpłaty bieżącej składki, odpowiednio zaznaczając tytuł wpłaty, np. „zaległa składka za 2022-2023”.
 • Każdy z członków Stowarzyszenia otrzymuje co roku zbiorcze zestawienie swoich wpłat. Wszelkie rozbieżności lub wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić do Skarbnika.
 • Można samemu wygenerować odpowiedni blankiet (zwłaszcza w przypadku uiszczania zaległych składek), posługując się odpowiednimi programami, np.:
 • http://www.drukprzelewu.com/
 • http://www.online.przelew.com/
 • http://druk-wplaty.vcr.pl/
 • http://drukprzelewu.pl/
 • http://www.dmr.vot.pl/posk/?s=przel

Wzór blankietu:  

 

    Blankiet wpłaty składki członkowskiej i/lub wpisowego

                Blankiet do wpłaty wpisowego (wzór) 

 

Aktualizacja strony: 5 I 2024 r.