20 grudnia 2016

Aktualności

Odsłony: 3149

piątek, 8 lipca 2022, godz. 12:39

POLSKIE STOWARZYSZENIE TEOLOGÓW DUCHOWOŚCI

zaprasza wszystkich swoich PT. Członków na

DOROCZNY ZJAZD

nt. Człowiek, wiara i Kościół – ujęcie podmiotowe i przedmiotowe,

który odbędzie się w dniach

20-21 września 2022 roku w Toruniu.

 

Wtorek, 20 września 2022 r.

 

do godz. 11.00 – zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma (Toruń, ul. św. Józefa 23/35).

11.15 – 11.30 – otwarcie spotkania i Modlitwa przedpołudniowa (WSD Toruń, Plac Frelichowskiego 1).

11.30 – 12.45 – Walne Zebranie PSTD (Centrum Dialogu przy WSD).

13.00 – 13.30 – obiad (WSD).

13.30 – 16.30 – „Gotyk na dotyk” – zwiedzanie Torunia.

17.00 – 17.45 – wykład: Wierzę Kościołowi? – prof. dr hab. Aleksander NALASKOWSKI, UMK Toruń, (Centrum Dialogu).

18.00 – 19.00 – spotkanie-dyskusja w grupach (Centrum Dialogu). Nieszpory.

19.15 – kolacja (Dom Pielgrzyma). Możliwość wyjścia do miasta, modlitwa wieczorna i Msza św. indywidualnie w kaplicy Domu Pielgrzyma.

 

Środa, 21 września 2022 r.

 

  7.00 – 8.00 – Msza św. z Jutrznią (kaplica Dom Pielgrzyma).

  8.00 – 8.30 – śniadanie (Dom Pielgrzyma).

  9.00 – 9.45 – wykład: Wierzę w Kościół Chrystusa. Tezy, argumenty, perspektywy
ks. prof. dr hab. Jerzy SZYMIK, UŚ (Centrum Dialogu). Przerwa na kawę i ciastko.

10.00 – 11.00 – spotkanie-dyskusja w grupach (Centrum Dialogu).

11.00 – 13.30 – autokarowa mini-pielgrzymka (sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II; Górsk – miejsce uprowadzenia bł. Jerzego Popiełuszko; Zamek Bierzgłowski).

13.30 – 14.00 – obiad (Zamek Bierzgłowski). Powrót do Torunia i zakończenie spotkania (Dom Pielgrzyma).

Uwagi:

  • koszt pobytu (nocleg w pokojach jednoosobowych, obiad, kolacja, śniadanie, obiad) – 280 zł (opłata na miejscu);
  • mini-pielgrzymka jest sponsorowana;
  • wszyscy zabierają brewiarz, a kapani albę i czerwoną stułę;
  • zgłoszenia i potwierdzenie udziału na adres: pstd@duchowoscwpolsce.pl do 10 września 2022 r.

Sympozjum

45. Dni Duchowości

„REDEFINICJA W DUCHOWOŚCI”

6 czerwca 2022 r., KUL, on-line

(Możesz obejrzeć i posłuchać, klikając na interesujący Cię referat sympozjum)

Godz. Prelegent Temat
14.00 Ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, KUL Od słowa do faktu. Wprowadzenie do sympozjum
14.15 Ks. dr hab. Jan MICZYŃSKI, KUL „Teoria krytyczna” u podstaw dekonstrukcji?
Dyskusja
14.50 Dr hab. Andrzej JASTRZĘBSKI OMI, Université Saint-Paul, Ottawa (Kanada) Autotranscendencja czy samorealizacja? Od duchowości chrześcijańskiej do humanistycznej
Dyskusja
15.25 Ks. dr hab. Radosław KIMSZA,
prof. PB, Białystok
Nowa forma sacrum – ewolucja duchowości w architekturze i sztuce sakralnej i jej współczesna redefinicja
Dyskusja
16.00 Ks. dr Adam WILCZYŃSKI, KUL Od „ukłucia” do skruchy serca. Redefinicja compunctio w dziełach ojców Kościoła
Dyskusja
16.35 Dr hab. Aleksander POSACKI SJ,
Collegium Verum, Warszawa
Różne przedefiniowania chrześcijańskiej wizji świata duchów i demonów
Dyskusja
17.10 Ks. dr Ryszard FICEK,
Rockville Center, New York (USA)
Zmiana paradygmatu duchowości – współczesny kontekst amerykański
Dyskusja
17.45 Dr Katarzyna WASIUTYŃSKA, KUL Ruchy eklezjalne jako nowe miejsca uświęcenia. Refleksja w świetle najnowszych dokumentów Magisterium Ecclesiae
Dyskusja
18.20 Ks. dr hab. Jan MICZYŃSKI,
kierownik Sekcji Teologii Duchowości KUL
Podsumowanie

 

 


sobota, 12 lutego 2022 17:04

Polscy teologowie protestują przeciwko niegodziwemu potraktowaniu Benedykta XVI

Polscy teologowie protestują przeciwko niegodziwemu potraktowaniu Benedykta XVI i łączą się z całą mocą z emerytowanym Papieżem, odznaczającym się niezłomną postawą moralną, jakiej dawał świadectwo nieustannie w okresie posługi uniwersyteckiej, biskupiej i papieskiej – czytamy w przesłanym KAI liście polskich teologów.

List teologów polskich w obronie Benedykta XVI

Sytuacja ostatnich dni wokół niesłusznych oskarżeń Benedykta XVI sprawia, że coraz silniej osłabiany jest autorytet najwyższego zwierzchnika Kościoła w latach 2005-2013, a tym samym niszczona jest konstytucja Kościoła Chrystusowego.
Polscy teologowie protestują przeciwko niegodziwemu potraktowaniu Benedykta XVI i łączą się z całą mocą z emerytowanym Papieżem, odznaczającym się niezłomną postawą moralną, jakiej dawał świadectwo nieustannie w okresie posługi uniwersyteckiej, biskupiej i papieskiej.

Uznajemy niezwykłą wielkość teologicznego dyskursu Benedykta XVI i domagamy się uszanowania godności Człowieka, który zawsze stanowczo bronił Bóstwa Jezusa Chrystusa w zsekularyzowanym świecie, a tym samym każdej istoty ludzkiej.

Wizja teologiczna Benedykta XVI jest fundamentem chrześcijańskiej teologii na przełomie wieków i słusznie jest on określany jako współczesny Ojciec Kościoła. Jego twórcza myśl teologiczna stała się w ostatnich dziesięcioleciach prawdziwą marką o nazwie Ratzinger, którą wzmocnił jeszcze bardziej pontyfikat Benedykta XVI. W centrum tej myśli stoi hierarchiczna triada: Bóg – człowiek – świat, która wyznacza ukierunkowanie na określony przez Stwórcę cel: życie wieczne w Bogu i z Bogiem. Zachwianie tej hierarchii, wyrażające się w budowaniu świata bez Boga albo przeciw Bogu, wiedzie nieuchronnie do dramatu samego człowieka. Na tej eschatycznej drodze człowieka i świata stoi Kościół założony przez Jezusa Chrystusa z jego misją odnowienia powszechnej jedności rodzaju ludzkiego, by na nowo wszystko związać z Bożym Logosem. Do tego konieczna staje się wiara, która rodzi się, kształtuje i wzrasta w Kościele. Wiara nie jest ślepą teorią, przestarzałą ideą ani też zagmatwaną filozofią, lecz jest znajdowaniem drogi do mądrości, rozumności i rzeczowości, a przez to do dostrzegania pełnej rzeczywistości. Podobnie i Kościół nie jest ludzką korporacją, lecz jest wspólnotą wiary, nadziei i miłości założoną na fundamencie apostołów jako światło dla narodów.

Dzięki takiej jasności i jednoznaczności myśli i jednocześnie dosadności wyrażania całej prawdy objawionej Ratzinger – Benedykt XVI rzuca wyzwanie współczesnemu światu i jednocześnie daje ludowi Bożemu świetlistą orientację, co jest prawdziwe a nieprawdziwe, co katolickie a niekatolickie, co Boże a co antyboskie. Jego dzieła odznaczają się nie tylko imponującą głębią, wielką mądrością i intelektualnym blaskiem, ale też nadzwyczaj pięknym i precyzyjnym językiem. Dlatego słusznie nazywany jest „Mozartem teologii”. Tej jakże szczerej i na wskroś uczciwej osobie Benedykta XVI chcemy dziś oddać należny hołd i zapewnić o naszej teologicznej i ludzkiej bliskości.

Prezydium Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości
Zarząd Polskiego Towarzystwa Mariologicznego
Zarząd Sekcji Patrystycznej przy Komisji Nauki Katolickiej KEP
Zarząd Stowarzyszenia Biblistów Polskich
Zarząd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
Zarząd Stowarzyszenia Liturgistów Polskich
Zarząd Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich
Zarząd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce
Zarząd Stowarzyszenia Teologów Moralistów
Zarząd Towarzystwa Teologów Dogmatyków

dg / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 lutego 2022
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski


 

Zapraszamy do lektury najnowszego tomu naszego rocznika:

Duchowość w Polsce 22-23(2020-2021)


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, obradujące w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym „Dobre Miejsce” w Warszawie (ul. Dewajtis 3) w dniu 10 grudnia 2021 dokonało wyboru nowego ZARZĄDU PSTD w następującym składzie:

Prezes –                      ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, KUL, Lublin

Wiceprezes –              ks. dr hab. Stanisław SUWIŃSKI, prof. UMK, Toruń

Sekretarz –                  s. dr Marietta Elżbieta KRUSZEWSKA, KUL, Lublin

Skarbnik –                   ks. dr Grzegorz KACZOROWSKI, PUZ, Ciechanów

Członkowie:

  1. prof. dr hab. Marek TATAR (UKSW)
  2. prof. dr hab. Jacek HADRYŚ, UAM, Poznań
  3. dr hab. Adam RYBICKI, prof. KUL, Lublin
  4. dr hab. Włodzimierz GAŁĄZKA, prof. UKSW, Warszawa
  5. mgr lic. Emilia Kinga TOKARZ, UMK, Toruń

oraz KOMISJI REWIZYJNEJ w następującym składzie:

Przewodniczący –       ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI, Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa

Sekretarz ­–                  s. dr Lidia WRONA CM, KID, Kraków

Członek –                    o. dr Andrzej BARAN OFMCap., Warszawa

Gratulujemy!

 


Na naszej stronie będziemy publikujemy dorobek naukowy polskich teologów duchowości. 

Zapraszamy członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości oraz wszystkich zainteresowanych do włączenia się w tę prezentację.

Szczegóły poniżej strony głównej lub w zakładce: “BIBLIOGRAFIA”   


Uwaga! Z dniem 1 VII 2019 roku następuje zmiana konta bankowego na:

PKO BP S.A. 03 1020 5242 0000 2102 0457 3814 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy NIE DOKONYWAĆ ŻADNYCH WPŁAT NA STARE KONTO, które zostało zlikwidowane!

 


Zapraszamy do promowania naszego Stowarzyszenia na naszej stronie na facebooku. 

 

Aktualizacja strony: 8 VII 2022 r.