20 grudnia 2016

Aktualności

Hits: 2183

Międzynarodowa konferencja naukowa pt.
„Kryzys jako doświadczenie i szansa”
(28 IV 2021)

Doktoranci Wydziału Teologicznego Katedry Mistyki Chrześcijańskiej oraz Katedry Teologii Życia Duchowego Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem prodziekana ds. współpracy międzynarodowej i studiów niestacjonarnych ks. prof. dr hab. Marka Tatara zapraszają na konferencję międzynarodową  pt. „Kryzys jako doświadczenie i szansa”, która odbędzie się on-line 28 kwietnia 2021 r.
CEL: Wydarzenie ogólnoświatowej pandemii skłoniło wiele środowisk, w tym także naukowych, do podjęcia tematów związanych z zaistniałą sytuacją w formie webinarów. Wydaje się jednak, iż istnieje potrzeba podjęcia szerszego spojrzenia na zagadnienie kryzysu, a nie tylko w kontekście koronawirusa. Stąd jesteśmy przekonani, że istotne jest podejście wieloaspektowe do problematyki doświadczenia kryzysu. Nasza propozycja ma być pogłębioną refleksją w tym zakresie.
Zapraszamy!

Na naszej stronie będziemy publikujemy dorobek naukowy polskich teologów duchowości. 

Zapraszamy członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości oraz wszystkich zainteresowanych do włączenia się w tę prezentację.

Szczegóły poniżej strony głównej lub w zakładce: “BIBLIOGRAFIA”   


Uwaga! Z dniem 1 VII 2019 roku następuje zmiana konta bankowego na:

PKO BP S.A. 03 1020 5242 0000 2102 0457 3814 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy NIE DOKONYWAĆ ŻADNYCH WPŁAT NA STARE KONTO, które zostało zlikwidowane!

 


Zapraszamy do promowania naszego Stowarzyszenia na naszej stronie na facebooku. 

 

Aktualizacja strony: 20 I 2021 r.