28 kwietnia 2016

O Stowarzyszeniu

Views: 670

Jest to katolicka organizacja naukowa, z siedzibą przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, która skupia teologów duchowości z kraju i zagranicy. Jej celem jest między innymi prowadzenie badań w dziedzinie duchowości, promowanie i popularyzowanie wiedzy w zakresie duchowości katolickiej, a także integrowanie środowiska teologów duchowości w Polsce i koordynowanie podejmowanych przez nich prac naukowo-badawczych.

Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości ma osobowość prawną państwową i kościelną.

W Systemie OPI Nauka Polska ID Stowarzyszenia: 210430

Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości
Al. Racławickie 14/C-846
20-950 Lublin
e-mail: pstd@duchowoscwpolsce.pl