28 kwietnia 2016

Warunki publikowania

Views: 532

Zapraszamy członków Stowarzyszenia i wszystkich teologów do publikowania swoich prac z zakresu teologii duchowości na łamach recenzowanego i punktowanego rocznika “Duchowość w Polsce”.

 

Zasady przygotowania tekstu do druku w roczniku “Duchowość w Polsce”

Zasady recenzowania artykułów w roczniku “Duchowość w Polsce”

Regulamin wydawnictw Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości

 

Aktualizacja strony: 13 XII 2020 r.