28 kwietnia 2016

Encyklopedia duchowości katolickiej

Views: 1157

Grono najwybitniejszych teologów duchowości, reprezentujących ważniejsze ośrodki duchowości w Polsce, od co najmniej 2014 roku pracuje pod przewodnictwem ks. prof. dr. hab. Marka Chmielewskiego nad przygotowaniem Encyklopedii duchowości katolickiej

Zaplanowano ponad 650 haseł, ujętych w 10 działach tematycznych:

  • wprowadzenie metodologiczne
  • podmiot życia duchowego
  • sakramentalno-liturgiczna struktura życia duchowego
  • rozwój duchowy
  • formacja duchowa
  • duchowość powołań eklezjalnych (kapłaństwo, życie konsekrowane, laikat)
  • zaangażowanie doczesne
  • historia duchowości 
  • szkoły duchowości
  • współczesne wyzwania duchowości

Encyklopedia duchowości katolickiej jest rozszerzoną i zaktualizowaną wersją wydanego w 2002 roku w Krakowie Leksykonu duchowości katolickiej.

 

Aktualizacja strony: 13 XII 2020 r.