28 kwietnia 2016

Zarząd

II kadencja (2013-2017) 

 • Prezes
       ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 • Wiceprezes 
 •     prof. dr hab. Jerzy Wiesław GOGOLA OCD, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 • Sekretarz
 •      dr Izabela Maria KOWALSKA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II    

 

 • Skarbnik
 •     ks. dr Wojciech Paweł REBETA, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
 • Członkowie:
  • ks. prof. dr hab. Jan MACHNIAK, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • ks. prof. dr hab. Czesław PARZYSZEK SAC, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr hab. Marek Jan TATAR, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr hab. Włodzimierz Stanisław GAŁĄZKA, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • o. dr Andrzej BARAN OFMCap., Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Kapucynów Lublin