28 kwietnia 2016

Zarząd

Hits: 822

Zarząd (kadencja 2017-2021)

Prezes – ks. prof. dr hab. Marek TATAR, (UKSW, Warszawa)

Wiceprezes – ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (KUL, Lublin)

Sekretarz – m. dr Ewa KORBUT (UKSW, Warszawa)

Skarbnik – ks. dr Arkadiusz KRUK (PWT Wrocław)

Członkowie:

prof. dr hab. Jerzy Wiesław GOGOLA (UPJPII Kraków)
ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (Włocławek)
ks. dr hab. Jacek HADRYŚ, prof. UAM (Poznań)
ks. dr hab. Włodzimierz GAŁĄZKA, prof. UKSW
ks. dr hab. Jan MICZYŃSKI (KUL, Lublin)

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – prof. dr hab. Czesław PARZYSZEK SAC (Warszawa)

Sekretarz – s. dr Lidia WRONA CM (Kraków)

Członek – ks. dr hab. Lech KRÓL, prof. UMK (Toruń)

 

Aktualizacja strony: 23 VI 2019 r.