20 grudnia 2016

Zarząd poprzednich kadencji

Kadencja 2009-2013

Zarząd

Prezes                    Ks. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, prof. KUL

Wiceprezes           Ks. dr hab. Jan MACHNIAK, prof. UPJPII 

Sekretarz               Dr hab. Teresa PASZKOWSKA, prof. KUL

Skarbnik                Ks. dr hab. Adam RYBICKI, prof. KUL

Członkowie     Bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI (PWT Wrocław)

                          Prof. dr hab. Jerzy Wiesław GOGOLA OCD (UPJPII)

                          Ks. dr hab. Jarosław M. POPŁAWSKI, prof. KUL

                          Ks. dr Marek SZYMULA (PWT Warszawa)

                          Ks. dr Jan MICZYŃSKI (KUL)

Komisja rewizyjna

Przewodniczący       Ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (UMK Toruń)

Członkowie               Ks. dr Waldemar SEREMAK

                                    Dr Krzysztof BURSKI