9 marca 2017

Składka członkowska

Na mocy uchwały Zarządu PSTD z 17 XI 2016 roku, zaaprobowanej przez Walne Zebranie w dniu 17 XI 2016 roku, zwołane w Krakowie-Łagiewnikach, roczna składka od roku 2017 wynosi 70 zł, zaś jednorazowe wpisowe dla kandydatów do Stowarzyszenia pozostaje niezmienne — 30 zł.

Przy wpłatach przelewem na konto Stowarzyszenia należy podać tytuł wpłaty: „składka za rok …”

Członkowie czynni mają obowiązek:

a) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia i corocznych Zjazdach Teologów Duchowości;

b) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

c) regularnie opłacać roczne składki członkowskie;

d) troszczyć się o własny rozwój intelektualny i duchowy.

(Statut Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, art. 18)

Jak opłacić wpisowe i/lub roczną składkę członkowską?

 • Wpłaty należy dokonać wyłącznie na konto Stowarzyszenia (nr 67 1500 1520 1215 2008 2283 0000) – ze względów księgowych nie możemy przyjmować bezpośrednich wpłat u Skarbnika;
 • W tym celu można dokonać internetowego przelewu ze swojego konta albo posłużyć się załączonymi blankietami wpłaty wpisowego i składki (30+70 = 100 zł) lub blankietami wpłaty składki rocznej (70 zł), które należy uzupełnić wpisując swoje imię i nazwisko oraz rok, za który jest składka;
 • Wpłaty składki można dokonać w dowolnym czasie jednorazowo lub w dwóch ratach.
 • W przypadku nadpłaty, jest ona naliczana na poczet przyszłorocznej składki członkowskiej, chyba, że wpłata wskazana jest na inny cel, np. darowizna. Ewentualne zaległości można uregulować przy okazji wpłaty bieżącej składki, odpowiednio zaznaczając tytuł wpłaty, np. „zaległa składka za 2016”.
 • Każdy z członków Stowarzyszenia otrzymuje co roku zbiorcze zestawienie swoich wpłat. Wszelkie rozbieżności lub wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić do Skarbnika.
 • Można samemu wygenerować odpowiedni blankiet (zwłaszcza w przypadku uiszczania zaległych składek), posługując się odpowiednimi programami, np.:
 • http://www.drukprzelewu.com/
 • http://www.online.przelew.com/
 • http://druk-wplaty.vcr.pl/
 • http://drukprzelewu.pl/
 • http://www.dmr.vot.pl/posk/?s=przel

Wzór blankietu:  

    Blankiet wpłaty składki członkowskiej

                 Druk wpłaty składki członkowskiej