28 kwietnia 2016

Encyklopedia duchowości katolickiej

Hits: 483

Grono najwybitniejszych teologów duchowości, reprezentujących ważniejsze ośrodki duchowości w Polsce, od co najmniej 2014 roku pracuje pod przewodnictwem ks. prof. dr. hab. Marka Chmielewskiego – Wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, nad przygotowaniem Encyklopedii duchowości katolickiej. Dzieło to ma być wkładem środowiska polskich teologów duchowości w upamiętnienie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i stulecia Cudu nad Wisłą. Przewiduje się wydanie dzieła na jesień/zima 2020 roku.

Zaplanowano ponad 650 haseł, ujętych w 10 działach tematycznych:

  • wprowadzenie metodologiczne
  • podmiot życia duchowego
  • sakramentalno-liturgiczna struktura życia duchowego
  • rozwój duchowy
  • formacja duchowa
  • duchowość powołań eklezjalnych (kapłaństwo, życie konsekrowane, laikat)
  • zaangażowanie doczesne
  • historia duchowości 
  • szkoły duchowości
  • współczesne wyzwania duchowości

Encyklopedia duchowości katolickiej jest rozszerzoną i zaktualizowaną wersją wydanego w 2002 roku w Krakowie Leksykonu duchowości katolickiej.

Aktualizacja strony: 6 III 2019 r.