9 marca 2017

Rocznik “Duchowość w Polsce”

Hits: 766

Oficjalnym periodykiem Stowarzyszenia jest rocznik naukowy pt. „Duchowość w Polsce”

(Statut PSTD, art. 10, 2).

1. Zasady przygotowania tekstu do druku w roczniku “Duchowość w Polsce”

2. Zasady recenzowania artykułów w roczniku “Duchowość w Polsce”

 

Ukazał się najnowszy rocznik “Duchowość w Polsce” 19-20(2017-2018) w wersji papierowej. Zobacz na dole strony.

W wersji papierowej (w bardzo ograniczonej ilości egzemplarzy – tylko na specjalne zamówienie) ukaże się później.

   Duchowość w Polsce” tom 11, red. M. Chmielewski, Lublin 2009, ss. 306 ISBN 978-83-930004-0-1; ISBN 978-83-7270-762-6

cena – 10 zł 

   „Duchowość w Polsce” 12 (2010), ISSN 2081-4674, ss. 314.

 cena – 10 zł 

   „Duchowość w Polsce” 13 (2011), ISSN 2081-4674, ss. 293.

cena – 15 zł 

   „Duchowość w Polsce” 14 (2012), ISSN 2081-4674, ss. 363.

cena – 15 zł 

   „Duchowość w Polsce” 15 (2013), ISSN 2081-4674, ss. 309.

cena – 20 zł 

   „Duchowość w Polsce” 16 (2014), ISSN 2081-4674, ss. 272. 

cena – 20 zł 

   „Duchowość w Polsce”  17 (2015), ISSN 2081-4674, ss. 336. 

cena – 25 zł 

       “Duchowość w Polsce” 18 (2016), ISSN 2081-4674, ss. 288.  

zobacz omówienie w: “Egzorcysta” 2017, nr 4(56), s. 65.

cena – 30 zł 

       „Duchowość w Polsce”  1920 (2017-2018), ISSN 2081-4674, ss. 355.

 

cena – 30 zł

 Członkowie Stowarzyszenia otrzymują rocznik zaraz po jego ukazaniu się, w ramach abonamentu, który zawarty jest w rocznej składce członkowskiej.

Wszyscy zainteresowani rocznikiem mogą go nabyć, składając zamówienie na adres Stowarzyszenia: pstd@duchowoscwpolsce.pl

Cena najnowszego tomu 30 zł. Należy doliczyć koszt przesyłki przesyłki -7 zł). Po otrzymaniu przesyłki, należność uiszcza się przelewem na konto Stowarzyszenia: 67 1500 1520 1215 2008 2283 0000 z podaniem tytułu wpłaty, np. DwP 19-20.

 

Aktualizacja strony: 5 VI 2019 r.