9 marca 2017

Rocznik „Duchowość w Polsce”

Oficjalnym periodykiem Stowarzyszenia jest rocznik o charakterze naukowym pt. „Duchowość w Polsce”

(Statut PSTD, art. 10, 2).

1. Zasady przygotowania tekstu do druku w roczniku „Duchowość w Polsce”

2. Zasady recenzowania artykułów w roczniku „Duchowość w Polsce”

   Duchowość w Polsce” tom 11, red. M. Chmielewski, Lublin 2009, ss. 306 ISBN 978-83-930004-0-1; ISBN 978-83-7270-762-6

cena – 10 zł 

   „Duchowość w Polsce” 12 (2010), ISSN 2081-4674, ss. 314.

 cena – 10 zł 

   „Duchowość w Polsce” 13 (2011), ISSN 2081-4674, ss. 293.

cena – 15 zł 

   „Duchowość w Polsce” 14 (2012), ISSN 2081-4674, ss. 363.

cena – 15 zł 

   „Duchowość w Polsce” 15 (2013), ISSN 2081-4674, ss. 309.

cena – 20 zł 

   „Duchowość w Polsce” 16 (2014), ISSN 2081-4674, ss. 272. 

cena – 20 zł 

   „Duchowość w Polsce”  17 (2015), ISSN 2081-4674, ss. 336. 

cena – 25 zł 

       „Duchowość w Polsce” 18 (2016), ISSN 2081-4674, ss. 288.  

zobacz omówienie w: „Egzorcysta” 2017, nr 4(56), s. 65.

cena – 30 zł 

 Członkowie Stowarzyszenia otrzymują rocznik zaraz po jego ukazaniu się, w ramach abonamentu, który zawarty jest w rocznej składce członkowskiej.

Wszyscy zainteresowani rocznikiem mogą go nabyć, składając zamówienie na adres Stowarzyszenia: pstd@duchowoscwpolsce.pl

Cena najnowszego tomu 30 zł. Należy doliczyć koszt przesyłki przesyłki -7 zł). Po otrzymaniu przesyłki, należność uiszcza się przelewem na konto Stowarzyszenia: 67 1500 1520 1215 2008 2283 0000 z podaniem tytułu wpłaty, np. DwP 18.