28 kwietnia 2016

Członkowie

Aktualny stan osobowy Stowarzyszenia
na dzień 11 I 2019 roku

Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości aktualnie liczy 146 członków, wśród których jest 42 członków zwyczajnych (Z), 67 członków korespondentów (K) i 37 członków współpracowników (W). 21 członków zwyczajnych to założyciele Stowarzyszenia (Zał.).

Jeśli chodzi o stopnie naukowe, to do Stowarzyszenia należy 18 profesorów, 20 doktorów habilitowanych, 71 doktorów oraz 37 magistrów z licencjatem kanonicznym.

Pod względem stanów życia w Kościele statystyka Stowarzyszenia przedstawia się następująco: 5 biskupów i 64 prezbiterów diecezjalnych, 41 prezbiterów zakonnych, 11 sióstr zakonnych, 30 osób świeckich (19 kobiet i 11 mężczyzn). Wśród prezbiterów diecezjalnych jest 12 profesorów, 10 doktorów habilitowanych, 26 doktorów i 16 licencjuszy, natomiast 5 profesorów, 8 doktorów habilitowanych, 21 doktorów i 7 licencjuszy to prezbiterzy zakonni. Jeśli chodzi o świeckich, to są w ich gronie: 2 doktorów habilitowanych (kobiety), 16 doktorów (w tym 8 kobiet) i 12 licencjuszy (w tym 9 kobiet).

  księża
diecezjalni
księża
zakonni
zakonnice świeckie kobiety świeccy mężczyźni Razem
członkowie zwyczajni 24 14 1 2 1 42
członkowie korespondenci 24 20 8 8 7 67
członkowie współpracownicy 16 7 2 9 3 37
Razem: 64 41 11 19 11 146

 

  księża
diecezjalni
księża
zakonni
zakonnice świeckie kobiety świeccy mężczyźni Razem
profesorowie 12 5 1 18
doktorzy habilit. 10 8 2 20
doktorzy 26 21 8 8 8 71
licencjaci 16 7 2 9 3 37
Razem 64 41 11 19 11 146

Aktualizacja strony: 6 III 2019 r.