28 kwietnia 2016

Członkowie

Aktualny stan osobowy Stowarzyszenia
na dzień 31 XII 2016 roku

Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości aktualnie liczy 138 członków, wśród których jest 42 członków zwyczajnych (Z), 65 członków korespondentów (K) i 31 członków współpracowników (W). 21 członków zwyczajnych to założyciele Stowarzyszenia (Zał.).

Jeśli chodzi o stopnie naukowe, to do Stowarzyszenia należy 18 profesorów, 20 doktorów habilitowanych, 69 doktorów oraz 31 magistrów z licencjatem kanonicznym.

Pod względem stanów życia w Kościele statystyka Stowarzyszenia przedstawia się następująco: 5 biskupów i 60 prezbiterów diecezjalnych, 40 prezbiterów zakonnych, 10 sióstr zakonnych, 28 osób świeckich (17 kobiet i 11 mężczyzn). Wśród prezbiterów diecezjalnych jest 12 profesorów, 10 doktorów habilitowanych, 25 doktorów i 13 licencjuszy, natomiast 5 profesorów, 8 doktorów habilitowanych, 21 doktorów i 6 licencjuszy to prezbiterzy zakonni. Jeśli chodzi o świeckich, to są w ich gronie: 1 doktor habilitowany (kobieta), 16 doktorów (w tym 8 kobiet) i 10 licencjuszy (w tym 7 kobiet).

  księża
diecezjalni
księża
zakonni
zakonnice świeckie kobiety świeccy mężczyźni Razem
członkowie zwyczajni 24 14 1 2 1 42
członkowie korespondenci 23 20 7 8 7 65
członkowie współpracownicy 13 6 2 7 3 31
Razem: 60 40 10 17 11 138

 

  księża
diecezjalni
księża
zakonni
zakonnice świeckie kobiety świeccy mężczyźni Razem
profesorowie 12 5 1 18
doktorzy habilit. 10 8 2 20
doktorzy 25 21 7 8 8 69
licencjaci 13 6 2 7 3 31
Razem 60 40 10 17 11 138