20 grudnia 2016

Aktualności

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, obradując w Częstochowie w dniu 1 grudnia 2017 r. wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na kadencję 2017-2021 w składzie:

Zarząd

Prezes – ks. dr hab. Marek TATAR, prof. UKSW (Warszawa)

Wiceprezes – ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (KUL, Lublin)

Sekretarz – s. dr Ewa KORBUT (UKSW, Warszawa)

Skarbnik – ks. dr Arkadiusz KRUK (PWT Wrocław)

Członkowie:

prof. dr hab. Jerzy Wiesław GOGOLA (UPJPII Kraków), ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (Włocławek), ks. dr hab. Jacek HADRYŚ, prof. UAM (Poznań), ks. dr hab. Włodzimierz GAŁĄZKA, prof. UKSW, ks. dr hab. Jan MICZYŃSKI (KUL, Lublin)

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – prof. dr hab. Czesław PARZYSZEK SAC (Warszawa)

Sekretarz – s. Lidia WRONA CM (Kraków)

Członek – ks. dr hab. Lech KRÓL, prof. UMK (Toruń)

Gratulujemy i wspieramy modlitwą! 


Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości w dniach 1-2 grudnia 2017 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej ul. Św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa, w ramach dorocznego Zjazdu organizuje ogólnopolskie sympozjum nt.

ŻYCIE DUCHOWE
W ODRODZONEJ POLSCE

Piątek, 1 grudnia 2017

1530 — Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSTD.

1815 — Kolacja.

1930 — Eucharystia przed Cudownym Obrazem. Przewodniczy bp dr hab. Henryk CIERESZKO (Białystok).

Sobota, 2 grudnia 2017

 630 — Eucharystia w kościele seminaryjnym. Przewodniczy bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI (PWT, Wrocław).

 730 — Śniadanie

900 — Otwarcie i wprowadzenie do sympozjum: ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (KUL, Lublin)

I sesja: Współczesna historia polskiej duchowości — fazy i fakty

 • Teologiczno-duchowy charakter świętości męczenników II wojny światowej — Ks. prof. dr hab. Jerzy MISIUREK (KUL, Lublin).
 • Powojenna i „post-solidarnościowa” duchowość polska — ks. prof. dr hab. Jarosław M. POPŁAWSKI (KUL, Lublin).
 • Dyskusja

1045 — 1115 — przerwa

II sesja: „Filary” współczesnej polskiej duchowości

 • Św. Faustyna Kowalska i bł. Michał Sopoćko a miłosierdziowy rys polskiej duchowości — bp dr hab. Henryk CIERESZKO (Białystok).
 • Patriotyzm i maryjna intuicja Prymasa Tysiąclecia — ks. dr hab. Jacek HADRYŚ, prof. UAM (Poznań).
 • Wpływ św. Jana Pawła II na polską duchowość — ks. prof. dr hab. Jan MACHNIAK (UPJPII, Kraków).
 • Dyskusja

1300 — Obiad.

1400 — III sesja: „Nova et vetera” współczesnej polskiej duchowości

 • Przemiany w stylu życia duchowego polskich kapłanów — bp prof. dr hab. Henryk WEJMAN (Usz, Szczecin).
 • „Stare” i „nowe” w życiu duchowym osób konsekrowanych w odrodzonej Polsce — bp prof. dr hab. Jacek KICIŃSKI (PWT, Wrocław).
 • Duchowość ruchów eklezjalnych w odrodzonej Polsce — bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI (PWT, Wrocław).

1530 — 1600 — przerwa

 • Polska duchowość maryjna — ks. dr hab. Adam RYBICKI prof. KUL (Lublin).
 • Współczesna polska teologia duchowości — ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (KUL).
 • Najnowsze publikacje duchowościowe w Polsce — ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (UMK, Toruń).
 • Dyskusja

1800 — Kolacja. Zakończenie Zjazdu.

 • Zgłoszenie udziału w Zjeździe i rezerwacja noclegu najpóźniej do 25 listopada 2017 r. na adres: pstd@duchowoscwpolsce.pl albo telefonicznie: 601467059 (Prezes PSTD).
 • Koszt uczestnictwa 150 zł (wynajem sali obrad, nocleg, kolacja, śniadanie, obiad, kolacja).
 • Kapłani proszeni są o zabranie alby i białej stuły.

Cel sympozjum:

Zbliżające się stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, jest okazją do spojrzenia na najnowszą historię naszej Ojczyzny przez pryzmat duchowości. Wydaje się, że pod tym względem minione stulecie można podzielić na trzy główne okresy: a) duchowość dwudziestolecia międzywojennego; b) duchowość od II wojny światowej do powstania „Solidarności”; c) duchowość od wyboru kard. Wojtyły na Tron Piotrowy do naszych dni. Każdy z tych okresów na bazie ciągłości historycznej i partycypacji w życiu Kościoła Powszechnego (np. Sobór Watykański II) ma swoje specyficzne nurty, kontekst społeczny i kluczowe wydarzenia, które wywarły istotny wpływ na kształtowanie postaw duchowych Polaków.

Duchowość w Polsce minionego stulecia kształtowali konkretni ludzie, wśród których najwyraźniejszy ślad — jak się wydaje — pozostawili apostołowie Bożego miłosierdzia: św. Faustyna i bł. Michał Sopoćko, Prymas Tysiąclecia i św. Jan Paweł II. Nie można pominąć roli męczenników II wojny światowej i okresu komunizmu z bł. Jerzym Popiełuszką na czele, a także wielu gorliwych duszpasterzy tej miary, co sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Na polską duchowość można spojrzeć także pod kątem dokonujących się procesów duchowych w środowisku kapłanów, osób konsekrowanych i laikatu, dzięki któremu krajowe i zagraniczne zrzeszenia stały się bardzo żywe. Wszystkie te procesy mają zaś swe odbicie w literaturze duchowościowej i akademickiej teologii duchowości.

Przebieg sympozjum:

Dwudniowy Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości składa się z dwóch części: organizacyjno-duchowej w piątkowe popołudnie i wieczór (Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze oraz Msza Święta przed Matką Bożą) i naukowej w sobotę. W części drugiej odpowiednio do zarysowanej problematyki sympozjum przewidziano trzy sesje, których podsumowaniem są dyskusje. W sumie zaplanowano szereg wystąpień po pół godziny każde przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce. Krótkie referaty mają na celu dać ogólny ogląd poruszanej tematyki, zaś bardziej szczegółowa jej prezentacja znajdzie się w opublikowanych artykułach w roczniku „Duchowość w Polsce”.

Uczestnicy sympozjum:

O ile Zjazd jest przewidziany wyłącznie dla członków Stowarzyszenia, to sympozjum ma
charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział wszyscy, którzy są zainteresowani duchowością (uczestnicy studiów doktoranckich, studenci teologii, zwłaszcza klerycy, osoby konsekrowane oraz liderzy i przedstawiciele zrzeszeń).

Miejsce i logistyka Zjazdu:

Na podsumowanie pierwszych ośmiu lat istnienia i działalności Stowarzyszenia wybrano
Częstochowę ze względu na Jasną Górę. Wygodną logistykę zapewnia Wyższe Seminarium
Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, oferując skromne, ale tanie noclegi w pokojach zasadniczo z dwoma łóżkami, pełne wyżywienie i salę obrad pod jednym dachem. Koszt pełnego uczestnictwa 150 zł. Można przyjechać w piątek na obiad (dodatkowa opłata 25 zł) i/lub pozostać do niedzieli (dodatkowa opłata 60 zł). Opłaty uiszczamy w recepcji Zjazdu w dniu przybycia.

Uczestnicy Zjazdu mieszkający w innym miejscu wnoszą opłatę sympozyjną (30 zł).

Program Zjazdu i sympozjum do ściągnięcia w pdf TUTAJ.


Zapraszamy do promowania naszego Stowarzyszenia na naszej stronie na facebooku. 

Aktualizacja strony: 23 X 2017 r.